• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. januari
 2. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Agenda

  1. Justering av protokoll – Måndag den 1 februari kl 16.00 i TKH0371b (KD + S)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande: Anser du att den uppföljning av vården som bedrivs idag är tillfredsställande eller vad är du beredd att göra för att höja kvalitén.
  4. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Publicera listor över inköp liksom över bortplockade böcker och tidskrifter i biblioteken
  5. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Inför framkomlighetsmål för biltrafiken
  6. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Mät cyklingen i Täby noggrant
  7. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Underhåll motionsspår
  8. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Öka andelen särskilda boenden i egen regi för att tillförsäkra ett boende inom kommunen för våra äldre Täbybor
  9. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Kameraövervakning av Täby torg och angränsande gångstråk
  10. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Namngivning rondeller
  11. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Riv upp Sverigeförhandlingen!
  12. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Stopp för återvändande IS-terrorister i Täby kommun
  13. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Ekonomirapportering nyanlända
  14. Svar på motion (bordlagd 2020-12-14): Äldreplan

  Läs mer

 3. februari
 4. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 5. mars
 6. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 7. april
 8. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 9. maj
 10. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

  • Klockslag 11:00

  Res tillbaka till vikingatiden och upplev en helg fylld med aktiviteter för stora och små!

   

  Under Runrikets dag - vikingahelg förvandlas området runt Jarlabankes bro till en vikingatida marknadsplats med bland annat historiska lekar och hantverk enligt gamla metoder. Servering finns.

  Foto: Jerry Malmberg

   

  Läs mer

 11. juni
 12. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 13. oktober
 14. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 15. november
 16. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 17. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 18. december
 19. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer