Lex Sarah

Utförare inom socialtjänst är enligt lex Sarah skyldiga att informera ansvarig nämnd om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden. Använd e-tjänst och kom ihåg att bifoga eventuell rapport och annan dokumentation.