Stöd för dig som håller i SIP

Här finns rutiner, stöd, verktyg, fördjupningsmaterial och länkar för dig som initierar och genomför SIP. Den som tar initiativ till en SIP har också ett ansvar för att förbereda, genomföra ett första SIP-möte.