Stockholmsenkäten-statistik om unga

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholms stad och genomförs sedan början av 2000-talet i de flesta av länets kommuner. I Täby deltar alla kommunala skolor i enkäten. Fristående skolor kan välja att delta.