Samhällsskydd och krisberedskap

Som invånare är du en del av Sveriges totalförsvar och du har ett eget ansvar för krisberedskap. Vi vill att du ska känna dig trygg och ha koll på vad du behöver veta och hur du kan förbereda dig inför en störning i samhället.