• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Starkt ekonomiskt resultat för Täby

  Den 27 mars väntas kommunstyrelsen fatta beslut om årsredovisningen för år 2022. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 325 miljoner kronor. Uppföljningen visar fortsatt god ekonomisk hushållning och att alla verksamheter bidrar till att nå uppsatta inriktningsmål. 2022 års överskott går till att finansiera Täby kommuns investeringar, som till exempel Täby simhall och skolrenoveringar.

 2. Nytt fjärrvärmebolag i Täby

  E.ON och Stockholm Exergi är tillsammans nya majoritetsägare i Täby Miljövärme AB. Med nystarten i bolaget får Täbyborna en leveranssäker, kostnadseffektiv och stabil fjärrvärmeförsörjning. Det gemensamt ägda bolaget ska bygga samman de båda existerande fjärrvärmenäten i kommunen och skapa väsentligt ökad effekt genom samverkan i befintliga produktionsanläggningar.

 3. Delar av Täbys historia nu tillgängligt genom ny digital lärplattform

  Stockholms läns museum har lanserat Länskällan, en digital plattform som förmedlar lokal historia genom olika typer av arkivmaterial. Täby kommun och Täby hembygdsförening har bidragit till insamlingen som nu historieintresserade Täbybor kan ta del av på ett lättillgängligt sätt.

 4. Täby uppmärksammar årsdagen av invasionen av Ukraina

  Idag fredag är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Ukrainska ambassaden har vädjat till landets kommuner att uppmärksamma årsdagen för att visa sitt stöd.

 5. Täby har bästa fastighetsförvaltaren

  Hanna Ceder, lokalförvaltare i Täby kommun, är årets fastighetsförvaltare. Priset tillkännagavs när föreningen Aff i samarbete med Förvaltarforum för nionde gången delade ut priset Årets Fastighetsförvaltare Lokal respektive Bostad.

 6. Ny statistik från SCB: Täby bästa kommun enligt invånarna

  Täby placerar sig i topp i samtliga helhetsfrågor i Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning. Personerna som tillfrågats är slumpmässigt utvalda invånare i respektive kommun. Frågorna handlar om hur nöjd man är med den egna kommunen och dess verksamheter.

 7. Budget och satsningar 2023

  Kommunfullmäktige har klubbat Täby kommuns verksamhetsplan och budget för år 2023. I den kan du läsa om nästa års satsningar på flera olika områden. Kommunalskatten i Täby blir oförändrad 2023.

 8. Täby bäst på att förvalta kommunala verksamhetslokaler

  Fastighetsavdelningen i Täby har genom ett systematiskt arbete under flera år kontinuerligt stärkt sin kundnöjdhet. För några år sedan låg kundnöjdheten på en medelmåttig nivå men har stärkts varje år och nu får fastighetsavdelningen i Täby ett totalindex på 71 vilket är bäst i Sverige. Det framgår i Evimetrix jämförelse av drygt 90 kommunala fastighetsorganisationer.

 9. Täbyalliansen: Trygghet i fokus kommande mandatperiod

  Täby är en av landets mest välskötta kommuner med hög valfrihet och låg skatt. Kommunen ska under mandatperioden fortsätta utvecklas med särskilt fokus på trygghet och ett större utbud för Täbyborna. Antalet kommunvakter fördubblas, framkomligheten ska förbättras och kommunens service till invånare och företag ska fortsatt ha hög prioritet.

 10. Rösta på valdagen den 11 september

  Du som är röstberättigad kan rösta i de allmänna valen 2022 fram till klockan 20.00 på valdagen. På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort.

 11. Täby flaggar på Ukrainas självständighetsdag

  Ukraina firar sin självständighetsdag 24 augusti. För att visa solidaritet med det ukrainska folket kommer Täby kommun hissa den ukrainska flaggan utanför kommunhuset denna dag.

 12. Förtidsrösta i Täby i de allmänna valen 2022

  Från onsdag 24 augusti kan du som är röstberättigad rösta i de allmänna valen till riksdag, region och kommunfullmäktige. Täby kommun håller nio lokaler öppna för dig som vill förtidsrösta. Du bestämmer själv när och var du vill rösta.

 13. Insekten ekbarkbock sitter på en tröjärm

  Unik skalbagge hittad i Viggbyholm

  En av Sveriges mest sällsynta bark- och vedlevande insekter, den bredbandade ekbarkbocken, har precis hittats i Viggbyholm i Täby. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, uppskattar att arten endast finns på ett tiotal platser i Sverige. Nu finns den alltså på ytterligare en plats – i Täby!

 14. Göran Karlsson får Täbypriset för sitt engagemang för Viking plym

  Göran Karlsson tilldelas Täbypriset 2022 för sitt engagemang och omsorgsfulla arbete med kommunens 110-åriga drakskepp Viking plym. Prisutdelning hålls 12 juni klockan 13.00 på Esplanadens gångstråk.

 15. Cigarettfimp

  Täbyborna bland dem som röker minst i länet

  Endast 1,5 procent av män 45-64 år i Täby röker. Sett till hela den vuxna befolkningen i Täby är det 3,8 procent som röker. Därmed har Täbyborna redan nått målet för ett rökfritt Sverige som är satt till 5 procent och ska uppnås 2025.

 16. Välkommen på öppet hus – granskning av detaljplan Sågtorp 2 med flera i Roslags-Näsby

  Planområdet ligger mellan Roslags-Näsby station och E18. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder, lokaler och en förskola, där ett högt bostadshus föreslås utgöra ett väl synligt landmärke som markerar entrén till centrala Täby.

 17. Tulpaner på Täby torg

  Raketökning för Täby när Sveriges Miljöbästa kommun 2022 utses

  I Aktuell hållbarhets ranking över Sveriges bästa miljökommuner hamnar Täby på plats nio, en förbättring med hela 22 placeringar jämfört med år 2021. I rankingens kommungrupp "Storstäder och storstadsnära kommuner" hamnar Täby på topp fyra.

 18. Utbildning om valet och demokrati för personer med funktionsnedsättning

  Allas röster är viktiga! Det är grunden till en seminarieserie för personer med funktionsnedsättning inför valet 2022 för att öka kunskapen om demokrati, hur man röstar och vilka som får rösta.

 19. Täby kommun ökar invånarnas kunskap om hemberedskap

  Under maj bjuder Täby kommun in till tre informationsträffar för invånare som behöver lära sig mer om hemberedskap. Intresset är stort och nu finns ett hundratal platser kvar till föreläsningen 24 maj.

 20. Täbys kommunvakter blir permanent resurs

  I syfte att bevara och stärka tryggheten för Täbys invånare startade Täby kommun under våren 2021 en försöksverksamhet med projektanställda kommunvakter. Nu har kommunstyrelsen beslutat att funktionen ska utvecklas och bli en permanent resurs i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

 21. Pristagare och stipendiater inom kultur och idrott utsedda

  Varje år delar Täby kommun ut priser och stipendium för att stimulera och uppmärksamma goda insatser inom idrotten och kulturen i Täby. Nu är 2022 års pristagare och stipendiater utsedda.

 22. Ny översiktsplan för Täby antagen

  Översiktsplanen ”Täby 2050 – Staden på landet” antogs av kommunfullmäktige 19 april. Planen visar kommunens inriktning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

 23. Flaggstång med Täby-flagga

  Årsredovisningen 2021 – god måluppfyllelse och nöjda Täbybor

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om årsredovisningen för 2021. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 282 miljoner. Uppföljningen för år 2021 visar också att kommunen fortsatt har god ekonomisk hushållning.

 24. Bli röstmottagare i valet 2022

  Vill du hjälpa oss att genomföra de allmänna valen på ett bra och rättssäkert sätt? Välkommen att lämna en intresseanmälan till att bli röstmottagare.

 25. Täby uppfyller målen för arbetet med trygghet och säkerhet 2021

  Samverkan, effektiv krisledning och hälsofrämjande insatser. Uppföljningen av 2021 års insatser inom trygghetsskapande, brotts- och olycksförebyggande arbete samt krisberedskap är klar.

 26. Flyktingmottagande i Täby kommun

  Just nu är det stort fokus på kriget i Ukraina och de flyktingar som kommer därifrån. Samtidigt kommer flyktingar från andra delar av världen. Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om.

 27. Information for Ukrainian refugees in English and Ukrainan

  As a guide to important information for Ukrainian refugees, the municipality of Täby has compiled a set of links for when they arrive in Sweden. This can also be of help to the residents of Täby that are in contact with the refugees.

 28. Täby kommun samarbetar med civilsamhället

  Volontärer är viktiga och civilsamhället med dess ideella och idéburna verksamheter är en mycket betydelsefull del av samhället. Täby kommun har ett samarbete som blivit extra aktuellt när de ukrainska flyktingarna kommit till Täby.

 29. Uppskattat skolbesök av polisen

  Idag syns polisen runtom i Täby för att möta invånare och informera om polisens arbete. Förutom centrummiljöer är Näsbyparksskolan, Byängsskolan och Tibble gymnasium några platser de besöker under dagen.

 30. Ett barn, en barnvagn och några vuxna står med bagage och väntar i en entréhall

  Nu välkomnas nästa grupp ukrainska flyktingar till Täby

  Under tisdagen välkomnades ytterligare en grupp ukrainska flyktingar till Täby kommuns boende för nyanlända. De har blivit anvisade till Täby via Migrationsverket.