• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Uteservering

  Uteserveringar i Täby och Vaxholm får servera längre

  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, som är gemensam för Täby och Vaxholm, fattade igår, den 10 juni, beslut om att förlänga den normalt tillåtna serveringstiden vid uteserveringar från 22.00 till 23.00 i dessa kommuner i sin helhet. Samtidigt stärks tillsynsarbetet.

 2. Gula och oreanga blommor i rabatt

  Fyra fokusområden för ett tryggt Täby

  Bibehålla trygghet i offentlig miljö, verka mot bedrägerier och välfärdsbrott, förebygga gängkriminalitet och fånga upp unga i riskzonen samt en stärkt samverkan. Det är fokusområdena i Täby kommuns plan för brottsförebyggande åtgärder.

 3. Bild på en badplats med sandstrand

  Går det att bada i Hägernäs och Näsaäng i år?

  Badplatserna i Hägernäs och Näsaäng är båda så kallade EU-bad som årligen klassificeras utifrån badvattenkvalitet. Då de senaste fyra årens snittresultat är bristfälligt, kommer skyltar som avråder från bad sitta uppe hela säsongen. Täby kommun kommer dock mäta kvaliteten varannan vecka, och det aktuella resultatet ger dig möjlighet att själv bedöma om du vill bada.

 4. Förtidsrösta i EU-valet 2024

  Nu kan du som är röstberättigad rösta i valet till Europaparlamentet. Täby kommun håller nio stycken lokaler öppna för dig som vill förtidsrösta. Du bestämmer själv när och var du vill rösta.

 5. Meningsfull praktik för personer med funktionsnedsättning

  Deltagarna i den dagliga verksamheten Pyramiden är ute på praktik i arbetslivet. Syftet är att skapa möjlighet till meningsfull vardag och delaktighet i samhället. Har du en verksamhet som vill ta emot praktikanter? Hör av dig!

 6. Ungdomsbrottsjouren fångar upp unga med riskbeteende

  Socialtjänsten i Täby har utvecklat ett arbetssätt med Polisen Södra Roslagen för att bättre fånga upp unga med riskbeteende i ett tidigt skede. Arbetet innebär ett nära, kontinuerligt samarbete både generellt och kring specifika individer i kommunen.

 7. Samverkan för tryggare barn och unga i Täby

  Nu sjösätts ett utvecklat arbetssätt för att öka trygghet och förebygga våld, droger och kriminalitet bland unga i Täby. Genom systematik, tidig upptäckt, samverkan och stöd ska det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet med unga stärkas.

 8. Personer som åker skridskor

  Ny ishall i Hägernäs planeras

  Nu är beslut fattat i kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat om ett första steg mot en ishall i Hägernäs. Processen att ta fram en ny detaljplan föreslås påbörjas under 2025 och beräknas ta tre år.

 9. Guardit UF är Årets UF-företag i Täby

  Guardit UF från Täby Enskilda gymnasium är Årets UF-företag i Täby. Stort grattis!

 10. Ryggtavlor på två personer med gula västar som det står nattvandrare på

  Många jobbar för trygg valborg

  För många är valborg ett härligt tillfälle att fira våren och ljuset. För att det ska bli ett tryggt firande är det flera aktörer som är ute under kvällen.

 11. Polisen övar i Täby

  Polisen kommer att öva på några platser i Täby från vecka 18 till midsommar. De kommer mestadels öva invändigt i byggnader men ibland även utvändigt.

 12. Person som poserar för foto

  Cajsa Correa tilldelas Täbypriset 2024

  Täbypriset 2024 tilldelas Cajsa Correa, grundare av cheerleading-föreningen Ultimate Cheer Xtreme. Beslutet togs på kommunstyrelsens sammanträde den 25 april.

 13. Henrik Nilsson från Inrego är Årets företagare i Täby

  Till applåder och jubelrop tog Henrik Nilsson, grundare och vd på Inrego, emot diplom och blommor av Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande, Eva von Wowern (KD), gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande samt Henrik Emilson, ordförande för Företagarna Täby.

 14. Dags att nominera till stadsbyggnadspriset

  Nu är nomineringen öppen till 2024 års upplaga av Täby stadsbyggnadspris. Vilket byggprojekt tycker du sticker ut? Det kan vara en offentlig byggnad, en privat villa, trafiklösning eller mötesplats. Eller något helt annat. Lämna ditt förslag senast 13 maj.

 15. Lokal med träf framför

  Täby gör sitt bästa resultat någonsin i den årliga mätningen av företagsklimatet

  Idag presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) sin årliga mätning Öppna jämförelser om företagsklimatet i kommunerna och nöjd kund-index (NKI). Täby gör sitt bästa resultat någonsin med ett aggregerat index på 78. Sedan mätningarna startade år 2012 har Täby ökat från 67 till 78.

 16. Bildkollage av personer

  Medborgardialog socialnämnden

  Välkommen till medborgardialog med socialnämnden på onsdag den 24 april klockan 17.30 – 18.30 i Täby kommunhus.

 17. Täbys starka ekonomi möjliggör investeringar i kommunen

  Måndagen den 8 april fattade kommunfullmäktige i Täby beslut om årsredovisningen för 2023. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär blev 272 miljoner kronor. Den ekonomiska redovisningen visar på ett starkt resultat, trots att kommunen precis som alla andra påverkats av utvecklingen i världsekonomin. Överskottet går till att finansiera investeringar som ska förbättra för invånarna, bland annat renoveringar och ombyggnationer av skolor.

 18. Ett tåg som åker

  Dags för samråd om Roslagsbanan till city

  Region Stockholm planerar att förlänga Roslagsbanan till city. Nu kan du ge dina synpunkter på delsträckan mellan Universitet och Odenplan.

 19. En brygga vid en sjö

  Tyck till om vattentjänstplanen!

  Kommunen har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Planen visar den långsiktiga planeringen för hur vi ska säkra vattenförsörjningen. Nu har du möjlighet att ge dina synpunkter.

 20. Person som åker skidor.

  Ny slalombacke planeras i Ullna

  Senast man kunde åka slalom i Täby var i slutet av 1990-talet, men inom ett antal år kan det bli verklighet igen. Detta efter ett beslut i kommunfullmäktige där en ny plan kring Arninge/Ullnas planerade utveckling antagits.

 21. Källkritikens dag – tillsammans stärker vi vår källkritiska förmåga

  Det är just nu viktigare än någonsin att vi är källkritiska när vi surfar runt på internet och tar del av nyheter och information i såväl sociala som andra medier.

 22. Grafisk bild om medborgardialog.

  Medborgardialog med gymnasie- och näringslivsnämnden

  Välkommen till medborgardialog med gymnasie- och näringslivsnämnden på måndag den 18 mars klockan 17.30–18.30 i Täby kommunhus.

 23. Drönarbild över E18 vid arninge station

  Täby samarbetar med Trafikverket angående E18

  Täby kommun har ingått ett avtal med Trafikverket som innebär att man förbinder sig att delta aktivt i arbetet med den så kallade åtgärdsvalsstudien. Den syftar till att föreslå åtgärder utifrån identifierade brister och behov på E18 från och med Stocksundsbron i söder till och med trafikplats Arninge i norr.

 24. Täbypriset

  Välkommen att nominera till Täbypriset

  Nu tar Täby kommun emot nomineringar till Täbypriset 2024. Priset delas ut till en person som har gjort värdefulla insatser för invånarna och gynnat kommunen på ett väsentligt sätt.

 25. Översiktsbild Arninge-ullna

  Planerna för Arninge-Ullna fram till 2040 tar form

  På måndagen den 19 februari fattade kommunstyrelsen i Täby beslut om den så kallade strukturplan som anger hur området Arninge-Ullna ska utvecklas framöver. Planen är en konkretisering av den kommunövergripande översiktsplanen och en gemensam bild av hur kommande projekt och utveckling kan hänga ihop.

 26. Medborgardialog med äldrenämnden

  Välkommen till medborgardialog med äldrenämnden torsdag den 8 februari klockan 17.30 – 18.30 i Täby kommunhus.

 27. Täbyalliansen önskar alla Täbybor god jul och gott nytt år!

  I filmen nedan önskar Erik Andersson (M), Annica Nordgren (C), Eva von Wowern (KD) och Susan El Hark (L) alla Täbybor en god jul och ett gott nytt år.

 28. Täby kommuns klimatstrategi är antagen

  Klimatstrategin beskriver hur kommunen ska arbeta med klimatfrågor och pekar ut tre utvalda fokusområden – hållbara transporter, biologisk mångfald och hållbar hantering av vatten. Kommunfullmäktige antog strategin den 18 december.

 29. Täby bästa kommunen att bo i enligt medborgarna

  Idag presenterades SCB:s årliga medborgarundersökning, och det är mycket glädjande siffror för Täby. Hela 99,6 procent svarar positivt på frågan om hur de upplever sin kommun som plats att bo på. Det är bäst i hela landet! Även på frågorna om hur kommunen sköter sina verksamheter och hur bra insyn och inflytande medborgarna har är Täby den kommun som har bäst resultat.

 30. Tre bilder som visar person med nattvandrarväst, person vid en bil och en polis i uniform

  Tryggt i Täby enligt ny undersökning

  Täby är en av tre kommuner i Stockholms län med minst antal personskador, olyckor och brott. Det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 31. Täby en av Sveriges mest robusta kommuner

  Täby tar återigen en topplacering, andra plats, i konsultföretaget WSP:s årliga rapport Regionernas kamp. I den undersöks vilka som är landets mest robusta kommuner.

 32. Budget och satsningar 2024

  Kommunfullmäktige har klubbat Täby kommuns verksamhetsplan och budget för år 2024. I den kan du läsa om nästa års satsningar på flera olika områden. Kommunalskatten i Täby blir också oförändrad 2024.

 33. Välkommen på julmarknad med unga Täbyföretagare!

  Passa på att besöka julmarknaden i Westfield Täby Centrum och träffa drivna ungdomar som visar framåtanda och gott entreprenörskap!

 34. Bli röstmottagare i EU-valet 2024

  Är du intresserad av att hjälpa oss att genomföra EU-valet på ett bra och rättssäkert sätt? Välkommen att lämna en intresseanmälan. Du behöver inte vara bosatt i Täby kommun för att arbeta som röstmottagare.

 35. Sju personer tittar in i kameran.

  Hållbarhet i fokus när landshövdingen besökte Täby

  Landshövding Anna Kinberg Batra besökte Täby kommun den 16 november. Efter att ha träffat kommunens politiska ledning för att diskutera aktuella ämnen besöktes Täbys senaste dagvattendamm vid Hägernäsviken.

 36. Stadsvillorna i Roslags-Näsby vinner Täby stadsbyggnadspris 2023

  Utmärkelsen Täby stadsbyggnadspris går i år till stadsvillorna i Roslags-Näsby. Byggentreprenör är Brickhouse Bostadsutveckling, arkitekt är Sandell-Sandberg, med ansvarig arkitekt Anders Rotstein, och landskapsarkitekt är Paju arkitektur.

 37. Trygghetsvandring i Täby kyrkby

  Boende, polisen och representanter från kommunen genomfört en trygghetsvandring i Täby kyrkby. Syftet är att identifiera otrygga platser för att se vad man göra åt problemen där.

 38. Täbyalliansen: Satsningar på välfärdens kärna 2024

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober beslutades om de förslag till budget och verksamhetsplan som ska upp i kommunfullmäktige den 27 november. Trots att skatten ligger kvar på 17,55 procent ökar samtliga verksamheters budget, och särskilda satsningar görs på bland annat skolan.

 39. Sportbytarboden och Lina Berglöf tilldelas årets miljöpris

  Allmänheten har under hösten haft möjligheten att nominera sina bidrag till Täbys miljöpris och nu har juryn utsett vinnarna. Stort grattis till årets två vinnare – Sportbytarboden och Lina Berglöf!

 40. Tre byggnader visas

  Här kan du få information och stöd vid en kris

  Täby kommun har upprättat trygghets- och informationspunkter på tre platser i kommunen. En trygghets- och informationspunkt är en plats som en kommun kan aktivera vid störningar och kriser och där invånare kan få stöd, hjälp och information.