• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Angående bryggor och strand längs Drakskeppsvägen

  Enligt den artikel som tidningen ETC publicerade 21 juni har ett antal fastighetsägare längs Drakskeppsvägen olovligen byggt bryggor och privatiserat marken. Med anledning av det vill Täby kommun förtydliga följande.

 2. Göran Karlsson får Täbypriset för sitt engagemang för Viking plym

  Göran Karlsson tilldelas Täbypriset 2022 för sitt engagemang och omsorgsfulla arbete med kommunens 110-åriga drakskepp Viking plym. Prisutdelning hålls 12 juni klockan 13.00 på Esplanadens gångstråk.

 3. Cigarettfimp
  Täbyborna bland dem som röker minst i länet

  Endast 1,5 procent av män 45-64 år i Täby röker. Sett till hela den vuxna befolkningen i Täby är det 3,8 procent som röker. Därmed har Täbyborna redan nått målet för ett rökfritt Sverige som är satt till 5 procent och ska uppnås 2025.

 4. Välkommen på öppet hus – granskning av detaljplan Sågtorp 2 med flera i Roslags-Näsby

  Planområdet ligger mellan Roslags-Näsby station och E18. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder, lokaler och en förskola, där ett högt bostadshus föreslås utgöra ett väl synligt landmärke som markerar entrén till centrala Täby.

 5. Tulpaner på Täby torg
  Raketökning för Täby när Sveriges Miljöbästa kommun 2022 utses

  I Aktuell hållbarhets ranking över Sveriges bästa miljökommuner hamnar Täby på plats nio, en förbättring med hela 22 placeringar jämfört med år 2021. I rankingens kommungrupp "Storstäder och storstadsnära kommuner" hamnar Täby på topp fyra.

 6. Utbildning om valet och demokrati för personer med funktionsnedsättning

  Allas röster är viktiga! Det är grunden till en seminarieserie för personer med funktionsnedsättning inför valet 2022 för att öka kunskapen om demokrati, hur man röstar och vilka som får rösta.

 7. Täby kommun ökar invånarnas kunskap om hemberedskap

  Under maj bjuder Täby kommun in till tre informationsträffar för invånare som behöver lära sig mer om hemberedskap. Intresset är stort och nu finns ett hundratal platser kvar till föreläsningen 24 maj.

 8. Täbys kommunvakter blir permanent resurs

  I syfte att bevara och stärka tryggheten för Täbys invånare startade Täby kommun under våren 2021 en försöksverksamhet med projektanställda kommunvakter. Nu har kommunstyrelsen beslutat att funktionen ska utvecklas och bli en permanent resurs i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

 9. Pristagare och stipendiater inom kultur och idrott utsedda

  Varje år delar Täby kommun ut priser och stipendium för att stimulera och uppmärksamma goda insatser inom idrotten och kulturen i Täby. Nu är 2022 års pristagare och stipendiater utsedda.

 10. Ny översiktsplan för Täby antagen

  Översiktsplanen ”Täby 2050 – Staden på landet” antogs av kommunfullmäktige 19 april. Planen visar kommunens inriktning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

 11. Flaggstång med Täby-flagga
  Årsredovisningen 2021 – god måluppfyllelse och nöjda Täbybor

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om årsredovisningen för 2021. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 282 miljoner. Uppföljningen för år 2021 visar också att kommunen fortsatt har god ekonomisk hushållning.

 12. Bli röstmottagare i valet 2022

  Vill du hjälpa oss att genomföra de allmänna valen på ett bra och rättssäkert sätt? Välkommen att lämna en intresseanmälan till att bli röstmottagare.

 13. Täby uppfyller målen för arbetet med trygghet och säkerhet 2021

  Samverkan, effektiv krisledning och hälsofrämjande insatser. Uppföljningen av 2021 års insatser inom trygghetsskapande, brotts- och olycksförebyggande arbete samt krisberedskap är klar.

 14. Flyktingmottagande i Täby kommun

  Just nu är det stort fokus på kriget i Ukraina och de flyktingar som kommer därifrån. Samtidigt kommer flyktingar från andra delar av världen. Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om.

 15. Information for Ukrainian refugees in English and Ukrainan

  As a guide to important information for Ukrainian refugees, the municipality of Täby has compiled a set of links for when they arrive in Sweden. This can also be of help to the residents of Täby that are in contact with the refugees.

 16. Täby kommun samarbetar med civilsamhället

  Volontärer är viktiga och civilsamhället med dess ideella och idéburna verksamheter är en mycket betydelsefull del av samhället. Täby kommun har ett samarbete som blivit extra aktuellt när de ukrainska flyktingarna kommit till Täby.

 17. Uppskattat skolbesök av polisen

  Idag syns polisen runtom i Täby för att möta invånare och informera om polisens arbete. Förutom centrummiljöer är Näsbyparksskolan, Byängsskolan och Tibble gymnasium några platser de besöker under dagen.

 18. Ett barn, en barnvagn och några vuxna står med bagage och väntar i en entréhall
  Nu välkomnas nästa grupp ukrainska flyktingar till Täby

  Under tisdagen välkomnades ytterligare en grupp ukrainska flyktingar till Täby kommuns boende för nyanlända. De har blivit anvisade till Täby via Migrationsverket.

 19. Täbyborna ger toppbetyg i senaste medborgarundersökningen

  I Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning hamnar Täby som enda kommun i topp 3 i samtliga fyra huvudkategorier bland de 161 kommuner som deltagit. I enkäten får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet samt förtroende för den egna kommunen och dess verksamheter.

 20. Färre bostadsinbrott under året

  Under 2021 har antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 56 procent i Täby. En av flera bidragande orsaker är pandemin då fler har varit hemma i högre utsträckning. Därtill har grannsamverkan betydelse för att förhindra att inbrott sker.

 21. 2022 års budget och verksamhetsplan är klubbad

  Kommunfullmäktige har klubbat Täby kommuns verksamhetsplan och budget för år 2022. Där kan du läsa om nästa års satsningar på flera olika områden.

 22. Fortsatt hög trygghet bland Täbys invånare

  Tryggheten i Täby är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat sedan 2020. Det visar Polisens trygghetsundersökning där cirka 1400 Täbybor svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt närområde.

 23. Rösta fram vinnaren av årets stadsbyggnadspris!

  Vilken byggnad eller plats är Täbys finaste? Var med och rösta fram din favorit bland sex kandidater. Omröstningen pågår till 25 oktober.

 24. Raketökning för Täby i årets ranking

  Täby ökar stort i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner och klättrar 28 placeringar jämfört med i fjol. Totalt i hela landet ligger Täby nu på plats 19 över Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

 25. Tibblehemmet övergår till kommunal regi

  Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 15 september att verksamheten på äldreboendet Tibblehemmet övergår från privat till kommunal regi när nuvarande avtal löper ut.

 26. Årets medborgarundersökning startar

  Nu genomför Täby kommun, tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB), en medborgarundersökning. Cirka 1200 slumpmässigt utvalda Täbybor i åldrarna 18-84 år har möjlighet att svara på enkäten och resultaten väntas i slutet av året. Genom att delta bidrar du till att göra Täby kommun till en ännu bättre plats att leva på.

 27. Kommunstyrelsen har klubbat förslag till verksamhetsplan för år 2022

  Täby kommuns verksamhetsplan är kommunens övergripande styrdokument som bland annat pekar ut utvecklingsområden, mål och budget för kommande år. Kommunstyrelsen har nu beslutat om förslag verksamhetsplan för år 2022.