• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Tre byggnader visas

  Här kan du få information och stöd vid en kris

  Täby kommun har upprättat trygghets- och informationspunkter på tre platser i kommunen. En trygghets- och informationspunkt är en plats som en kommun kan aktivera vid störningar och kriser och där invånare kan få stöd, hjälp och information.

 2. Täby kommun deltar på Business Arena

  Den 20–21 september deltar Täby kommun på Business Arena, fastighets- och samhällsbyggnadsbranschens ledande mötesplats.

 3. Täbys företagsklimat ett av landets bästa

  Täby tar ett stort kliv uppåt i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner och klättrar hela 27 placeringar (från plats 40 till 13) jämfört med 2022. Totalt i hela landet ligger Täby nu på plats 13 över Sveriges mest företagsvänliga kommuner, och på tredje plats i Stockholms län.

 4. Nedskärningar i kollektivtrafiken från och med mitten på december

  Trafikförvaltningen i Region Stockholm har beslutat om trafikförändringar i SL-trafiken. De flesta av dessa börjar gälla i samband med tidtabellskiftet 11 december 2023.

 5. Täby fortsatt allt tryggare

  Idag publicerar Polisen resultaten av den regionala trygghetsmätningen 2023. I den konstateras att Täby fortsätter att, från redan höga nivåer, bli allt tryggare.

 6. Hjälp till att förhindra spridning av afrikansk svinpest

  Den så kallade afrikanska svinpesten har konstaterats i Sverige Det är en smittsam virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar.

 7. Täby flaggar för Kungen på fredag den 15 september

  Fredagen den 15 september är det, endast i år, allmän flaggdag. Då har nämligen H.M. Konungen Carl XVI Gustaf varit Sveriges statschef i 50 år. Det gör Kungen till Sveriges genom tiderna längst regerande monark.

 8. Nu pågår medborgarundersökningen i Täby

  Fram till i början av november kan ett urval av invånare i Täby besvara Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Svaren från enkäten är ett viktigt underlag i kommunens arbete med att utveckla servicen till invånarna.

 9. Få tips om hur du minskar ditt matsvinn

  Täby kommun har som mål att till 2032 halvera matsvinnet bland kommunens invånare. Den 7 september anordnar huvudbiblioteket en föreläsning och workshop för de som vill få mer information och tips för det egna hushållet.

 10. Den 24 augusti uppmärksammar Täby Ukrainas självständighetsdag

  Idag firar Ukraina sin självständighetsdag. För att visa solidaritet med det ukrainska folket går taby.se under ukrainsk flagg denna dag.

 11. Hotnivån i Sverige höjs

  Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har Säkerhetspolisen höjt hotnivån från tre till fyra, på en femgradig skala.

 12. Fokus: Täby bästa kommun i Stockholms län

  Tidningen Fokus har sedan 2006 rankat Sveriges kommuner utifrån var det är bäst att leva. I 2023 års undersökning får Täby 99 poäng av 100 möjliga vilket gör att Täby är bästa kommun i Stockholms län. Nationellt placerar sig Täby på tredje plats efter Luleå och Umeå.

 13. Ung ledare från Åva gymnasium representerade Täby på lunch med H.K.H Konungen

  I samband med firandet att H.K.H. Konungen firade 50 år på tronen bjöd landshövding Anna Kinderg Batra in unga ledare från länets alla kommuner till lunch.

 14. Ny nämndorganisation för social- och äldrefrågor

  Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny nämndorganisation inom socialtjänstens område. Från den 1 juni 2023 är socialnämndens uppgifter uppdelade mellan en äldrenämnd och en socialnämnd.

 15. Täbybor tycker till om tryggheten

  Just nu genomför polisen den återkommande trygghetsmätningen. Fram till mitten av augusti kan de Täbybor som ingår i undersökningen svara på en enkät om hur de upplever trygghet och brottsutsatthet i Täby.

 16. Försvarsmaktsövning Aurora 23

  För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 den 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta. Täby kommun kommer att vara en av de platser där Aurora 23 kommer att märkas av.

 17. Så ska Täby kommun och polisen öka tryggheten för invånarna

  Täby kommun har tillsammans med Polisen signerat medborgarlöften för 2023–2024. Det långsiktiga samarbetet fortsätter för att öka tryggheten för invånare och företag i Täby.

 18. Starkt ekonomiskt resultat för Täby

  Den 27 mars väntas kommunstyrelsen fatta beslut om årsredovisningen för år 2022. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 325 miljoner kronor. Uppföljningen visar fortsatt god ekonomisk hushållning och att alla verksamheter bidrar till att nå uppsatta inriktningsmål. 2022 års överskott går till att finansiera Täby kommuns investeringar, som till exempel Täby simhall och skolrenoveringar.

 19. Nytt fjärrvärmebolag i Täby

  E.ON och Stockholm Exergi är tillsammans nya majoritetsägare i Täby Miljövärme AB. Med nystarten i bolaget får Täbyborna en leveranssäker, kostnadseffektiv och stabil fjärrvärmeförsörjning. Det gemensamt ägda bolaget ska bygga samman de båda existerande fjärrvärmenäten i kommunen och skapa väsentligt ökad effekt genom samverkan i befintliga produktionsanläggningar.

 20. Delar av Täbys historia nu tillgängligt genom ny digital lärplattform

  Stockholms läns museum har lanserat Länskällan, en digital plattform som förmedlar lokal historia genom olika typer av arkivmaterial. Täby kommun och Täby hembygdsförening har bidragit till insamlingen som nu historieintresserade Täbybor kan ta del av på ett lättillgängligt sätt.

 21. Täby uppmärksammar årsdagen av invasionen av Ukraina

  Idag fredag är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Ukrainska ambassaden har vädjat till landets kommuner att uppmärksamma årsdagen för att visa sitt stöd.

 22. Täby har bästa fastighetsförvaltaren

  Hanna Ceder, lokalförvaltare i Täby kommun, är årets fastighetsförvaltare. Priset tillkännagavs när föreningen Aff i samarbete med Förvaltarforum för nionde gången delade ut priset Årets Fastighetsförvaltare Lokal respektive Bostad.

 23. Ny statistik från SCB: Täby bästa kommun enligt invånarna

  Täby placerar sig i topp i samtliga helhetsfrågor i Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning. Personerna som tillfrågats är slumpmässigt utvalda invånare i respektive kommun. Frågorna handlar om hur nöjd man är med den egna kommunen och dess verksamheter.

 24. Budget och satsningar 2023

  Kommunfullmäktige har klubbat Täby kommuns verksamhetsplan och budget för år 2023. I den kan du läsa om nästa års satsningar på flera olika områden. Kommunalskatten i Täby blir oförändrad 2023.

 25. Täby bäst på att förvalta kommunala verksamhetslokaler

  Fastighetsavdelningen i Täby har genom ett systematiskt arbete under flera år kontinuerligt stärkt sin kundnöjdhet. För några år sedan låg kundnöjdheten på en medelmåttig nivå men har stärkts varje år och nu får fastighetsavdelningen i Täby ett totalindex på 71 vilket är bäst i Sverige. Det framgår i Evimetrix jämförelse av drygt 90 kommunala fastighetsorganisationer.

 26. Täbyalliansen: Trygghet i fokus kommande mandatperiod

  Täby är en av landets mest välskötta kommuner med hög valfrihet och låg skatt. Kommunen ska under mandatperioden fortsätta utvecklas med särskilt fokus på trygghet och ett större utbud för Täbyborna. Antalet kommunvakter fördubblas, framkomligheten ska förbättras och kommunens service till invånare och företag ska fortsatt ha hög prioritet.

 27. Rösta på valdagen den 11 september

  Du som är röstberättigad kan rösta i de allmänna valen 2022 fram till klockan 20.00 på valdagen. På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort.

 28. Täby flaggar på Ukrainas självständighetsdag

  Ukraina firar sin självständighetsdag 24 augusti. För att visa solidaritet med det ukrainska folket kommer Täby kommun hissa den ukrainska flaggan utanför kommunhuset denna dag.

 29. Förtidsrösta i Täby i de allmänna valen 2022

  Från onsdag 24 augusti kan du som är röstberättigad rösta i de allmänna valen till riksdag, region och kommunfullmäktige. Täby kommun håller nio lokaler öppna för dig som vill förtidsrösta. Du bestämmer själv när och var du vill rösta.