Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen är ett kommunövergripande styrdokument där du kan läsa om hur Täby kommun planerar att använda dina skattepengar och vad verksamheter och bolag ska arbeta med.