Verksamhetsplan och budget

Här kan du läsa om hur kommunen planerar att använda dina skattepengar och vad verksamheter och bolag ska arbeta med.