Verksamhetsplan och budget 2019

Här kan du läsa om hur kommunen planerar att använder dina skattepengar och vad verksamheter och bolag ska arbeta med.