Rekryteringsstöd till näringslivet

Företagare och organisationer får stöd i rekrytering och kompetensförsörjning. Täbybor som står lite längre från arbetsmarknaden får stöd i att komma snabbare i egenförsörjning genom arbete, praktik eller studier.