Näringslivsträffar

Vi vill erbjuda en mötesplats för dig som lokal företagare där du kan träffa andra Täbyföretagare och företrädare för Täby kommun.