Budgetåret

Arbetet med kommunens budget startar i början av året. Arbetet pågår hela året, ända fram till beslut i november samma år.