Årsredovisning

Fler och fler vill bo och etablera företag i Täby och idag har kommunen över 70 000 invånare och 10 000 företag. Här finns växtkraft och det byggs hållbara bostäder, samtidigt som kollektivtrafik och service utvecklas för både dagens och framtidens invånare och företagare.