Discgolfbana

I Täby finns en discgolfbana med 18 hål som ligger norr om Brinkskolan i Erikslund.