Avgifter och regler för plats på fritidshem

Här hittar du information om avgifter och regler för plats på fritidshem. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som går på fritidshem och förskola.