Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan

16 februari 2024, kl. 09:46 - Omsorg & stöd

En dator, mobiltelefon och laptop
Med det digitala verktyget Samarbete efter skilsmässa, SES, kan du som Täbybo få gratis hjälp med de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär.

Det digitala verktyget Samarbete efter skilsmässa är tillgängligt för alla Täbybor. Du registrerar dig enkelt anonymt och det är ingen väntetid. Du väljer även själv vilka ämnen du vill ta del av och hur mycket tid du vill avsätta.

SES är uppbyggt i olika moduler. Det finns exempelvis verktyg för självreflektion där du får kunskap om och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer. Du hittar även information och verktyg om hur du som förälder kan gå till väga för att prata med dina barn om valen du gör.

–Vi är glada att kunna erbjuda detta digitala verktyg till dem som behöver stöd vid en separation. Det är enkelt, tillgängligt och forskningsbaserat, säger Jeanette Adlertz, utvecklingsledare vid individ- och familjeomsorgen i Täby kommun.  

Du kan komma igång direkt på samarbeteefterskilsmassa.se eller så läser du mer på taby.se/ses.