Skola och socialtjänst samverkar för tidigare insatser för ungdomar

19 september 2023, kl. 11:03 - Omsorg & stöd

I början på höstterminen varje år sammankallar fältarna till samverkansträffar mellan socialtjänsten i Täby och Täbys skolor. Då medverkar även den lokala polisen och kommunvakten. Syftet är att dela erfarenheter, få en gemensam lägesbild och skapa relationer.

– Det här är precis sådant bra förebyggande arbete som vi behöver. Vi lär känna varandra, får höra hur det ser ut i övriga kommunen och vilket stöd vi kan få, säger Liv Tegelström, rektor på Skarpängsskolan.

Sänka tröskeln för kontakt

Fältarna, Stödcentrum för unga brottsutsatta, MiniMaria, kommunvakten och polisen träffar elevhälsoteamen på högstadieskolor i Täby. Tanken med träffarna är sänka trösklarna för kontakt. Det ska vara lätt för skolorna att ta hjälp av det stöd som kommunen och polisen erbjuder.

– Vi delar med oss av vad vi ser som utmaningar bland Täbys ungdomar och får med oss de enskilda skolornas bild. Tillsammans får vi en gemensam lägesbild och kan enklare arbeta både förebyggande och händelsebaserat, säger Anna Förberg, fältare i Täby kommun.

Dela erfarenheter

På träffen på Skarpängskolan delades information om trender bland ungdomarna, hur sommaren och skolstarten fungerat ur ett trygghetsperspektiv, vad socialtjänst och polisen kan hjälpa till med och hur skolan arbetar med trygghet och elevernas välmående.

– Det sker saker i en ungdoms liv. Alla vi vuxna runt ungdomarna ska vara samspelade och både kunna stötta innan något händer och snabbt kunna hjälpa till om och när det händer. Samverkan ökar den möjligheten, avslutar Liv Tegelström.