Nedskärningar i kollektivtrafiken från och med mitten på december

19 september 2023, kl. 15:01 - Kommun & politik

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har beslutat om trafikförändringar i SL-trafiken. De flesta av dessa börjar gälla i samband med tidtabellskiftet 11 december 2023.

För Täby innebär det dessvärre neddragningar på flera busslinjer, och Linje 618 (Näsbypark – Danderyds sjukhus) samt Linje 612X försvinner helt.

Linje 618 ersätts av linje 619 och 605, som totalt får sex tillkommande avgångar. En lösning kommunen är kritisk till.

− Linje 618 används av skolungdomar från bland annat Lahällsviadukten till Engelska skolan och övriga skolor längs med Centralvägen. Den erbjudna lösningen innebär ett byte av buss vid Roslags- Näsby trafikplats vilket är orimligt på denna relativt korta sträcka. Vi kommer fortsätta arbeta för att Täbyborna ska ha en fullgod kollektivtrafik, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Vad gäller linje 612X är analysen att resandemönstret har förändrats efter pandemin med resultatet att distansarbete ökat och därmed efterfrågan för linjen minskat. Kommunen anser att beslutet är förhastat.

− Jag beklagar att majoritetsstyret i regionen inte satsar på kollektivtrafiken. Detta är en helt ny linje som precis börjat att trafikera sträckan. Att redan dra slutsatser om dess beläggning är för tidigt, menar Johan Algernon (M), kommunalråd och ordförande för Stadsbyggnadsnämnden i Täby.

Mer information hittar du här:

Förändringar i SL-trafiken