Täby fortsatt allt tryggare

18 september 2023, kl. 13:49 - Kommun & politik

Idag publicerar Polisen resultaten av den regionala trygghetsmätningen 2023. I den konstateras att Täby fortsätter att, från redan höga nivåer, bli allt tryggare.

– Mitt i den våg av skjutningar och sprängningar som dessvärre går genom Sverige står ändå Täby ut som en säker plats att leva och verka i. Det är jag oerhört stolt och tacksam över. Vi kommer aldrig sluta arbeta för att Täbyborna ska känna sig trygga i att inte behöva utsättas för brott, vare sig i hemmet eller på gator och torg, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Andelen som uppger att de är otrygga i Täby kommun 2023 uppgår till 12 procent, vilket är en minskning i jämförelse med 2021 (18 procent) samt 2020 (21 procent). Detta placerar Täby på åttonde plats i länet.

Utsatthet för brott i Täby kommun minskar i nästan samtliga undersökta brottstyper – såväl våld, stöld, skadegörelse som hot minskar.

Samtidigt som den faktiska brottsutsattheten har minskat har även oron att utsättas för brott minskat inom samtliga fyra frågeområden: inbrott i bostad, inbrott i förråd/källare, oro för stöld och skadegörelse samt oro för överfall.

– Vi kommer analysera resultaten djupgående under hösten för att se hur vi kan bli ännu bättre. Underlaget kommer ligga till grund för beslut om effektiva brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder – där behoven är som störst, säger Patric Hamilton (M), kommunalråd i Täby.

Sammanfattning av resultaten

  • Ökad trygghet, minskad faktisk brottsutsatthet samt minskad oro för att utsättas för brott.
  • Svarsfrekvensen i Täby 2023: 50 procent. Cirka 1 200 besvarande respondenter.
  • Svarsfrekvensen i Sthlm län 2023: 45 procent. Cirka 35 000 besvarande respondenter.

Läs mer på Polisens webbsida.