Behöver du stöd i föräldrarollen?

7 augusti 2023, kl. 10:45 - Omsorg & stöd

Grupp av barn leker och tittar in i kameran
Ibland är det inte helt enkelt att vara förälder. Varken till en femåring eller en 16-åring. Men det finns verktyg för att minska tjat och konflikter och få en bättre relation. I höst startar flera kostnadsfria utbildningar för föräldrar.

Komet – utbildning för föräldrar till barn 3–11 år

Under höstterminen startar två Komet-grupper. Komet är en utbildning för föräldrar för att bidra till bättre familjerelationer. Du får verktyg och kan dela erfarenheter med andra föräldrar. Utbildningen består av elva gruppträffar.

Grupp 1 startar måndagen den 18 september klockan 17.30-20.00
Grupp 2 startar torsdagen 28 september klockan 17.30-20.00.

Sista anmälningsdag är den 21 augusti.
taby.se/komet

Utbildning för föräldrar till tonåringar 13-19 år

Att prata med sin tonåring kan vara jättesvårt. Ibland är det som att prata med en vägg och man behandlas som luft. Du kan ta del av utbildningen genom fem lärarledda gruppträffar eller digitalt med självstudier och stöd av en föräldraguide under cirka två månader.

Kursstart för gruppträffar respektive digital utbildning är den 5 september.

Sista anmälningsdag är 21 augusti.
taby.se/foraldrautbildning

Grupp för barn 8-12 år med skilda föräldrar

Det här är ingen utbildning för föräldrar utan gruppträffar för barn, 8-12 år, med skilda föräldrar. Barnen får träffa andra barn i liknande situation. Syftet är att barnen ska kunna dela tankar, känslor och upplevelser och stärka sin självkänsla.

Träffarna är på onsdagseftermiddagar klockan 15.00-17.30 och börjar 27 september. Det är nio gruppträffar.

Sista dag för intresseanmälan är 27 augusti.
taby.se/skildaforaldrar

Löpande stöd

Stödsamtal

Som förälder kan du få stödsamtal enskilt eller tillsammans kring ditt/ert föräldraskap. Det finns även stödsamtal om din ungdom har varit utsatt för brott eller om du vill prata om dina tankar kring ditt barn och droger.
taby.se/foraldrastod

Trygghetscirkeln – utbildning för föräldrar

Syftet med programmet Trygghetscirkeln är att du som förälder ska känna dig tryggare i ditt föräldraskap. Programmet erbjuds löpande i grupp, par och enskilt. Vid intresseanmälan diskuteras tider.
taby.se/trygghetscirkeln