Komet – utbildning för föräldrar till barn 3-11 år

Komet är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till dig som upplever återkommande konflikter med ditt barn och vill arbeta för att minska bråk och förbättra familjerelationerna.