Kulturpris och kulturstipendier

Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturpris och kulturstipendium för att uppmuntra till satsningar inom det kulturella området.