Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret består av nämndernas verksamhetschefer samt sex avdelningar. Chef för kommunledningskontoret är kommundirektör Katarina Kämpe.