Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret består av nämndernas verksamhetschefer samt tre avdelningar. Chef för kommunledningskontoret är kommundirektör Katarina Kämpe.