Kommunala bolag

Täby kommun bedriver ett antal olika verksamheter i bolagsform. I kommunkoncernen finns följande bolag.