Natur- och konstgräsplaner

I Täby finns många fotbollsplaner tillgängliga för barn och ungdomar, både för spontanspel och genom föreningslivet.