Bidrag, stöd och föreningsjubileer

Täby stöttar föreningslivet och ideella organisationer genom ekonomiska bidrag, möjligheter att boka idrottsanläggningar och möteslokaler samt utdelning av stipendier och priser.