Sök till Åva
Teknikelever söker nya utmaningar av näringslivet

Näringslivskontakter

Ambitiösa och teknikintresserade elever söker stimulerande och verklighetsanknutna uppgifter att lösa i sitt gymnasiearbete. Nu söker vi företag som har spännande och utmanande idéer, förslag, uppslag och problem som vill bli utredda och lösta.

Alla vinner på samverkan

Vi ser det här som en win-win-möjlighet. Ni som är företagare i Täby har en utmaning eller ett case som våra teknikelever får ta sig an inom ramen för deras gymnasiearbeten. Genom olika uppdrag kan eleverna vara med och bidra till nya idéer och kunskap samtidigt som ni medverkar till ungas utveckling.

- Vi på Åva gymnasium tycker att det är viktigt att eleverna får komma i kontakt med näringslivet under sin studietid och på så sätt också sitt framtida arbetsliv. Att näringsliv-skola kan hitta samarbeten är oerhört viktigt, både för att utbildningen ska bli så verklighetsförankrad och aktuell som möjligt, men också för att näringslivet ska få möjlighet att träffa morgondagens medarbetare. Det är verkligen en win-win-möjlighet, säger Magnus Folkesson, biträdande rektor på Åva gymnasium.

Gymnasiearbete – sistaårselever visar sina kunskaper

Gymnasiearbetet är en avslutande kurs på teknikprogrammet som ska visa att eleven är förberedd för kommande högskolestudier. Eleven får själv komma med förslag på lämpligt gymnasiearbete så länge det harmoniserar med examensmålen för teknikprogrammet. Man skulle kunna beskriva gymnasiearbetet som en mindre omfattande version av ett examensarbete inom ingenjörslinjen på högskola och universitet.

Inför läsåret 2023/2024 öppnar vi upp för elever och företag att samarbeta med varandra. Vi vill att eleverna blir utmanade av er i näringslivet!

På Åva får teknikeleverna utlopp för sin kreativitet

Teknikprogrammet på Åva är en plats där eleverna får använda sin fantasi, skaparglädje och kreativitet.
År efter år är det högt söktryck till teknikprogrammet på Åva gymnasium, både bland tjejer och killar. Här är eleverna intresserade, motiverade och nyfikna. Många stannar kvar på skolan efter skoltid för att fortsätta arbeta med sin stora hobby – teknik. De bygger exempelvis drönare och radiostyrda bilar, självklart med hjälp av CAD-program.

Lärarna på teknikprogrammet uppmuntrar och stöttar elever som utanför lektionstid vill konstruera, programmera, skapa modeller eller göra simuleringar. På så sätt utvecklar eleverna sina tekniska färdigheter snabbt.

Har ditt företag en teknisk utmaning för elever?

Kan ditt företag erbjuda uppgifter för ett gymnasiearbete? Då finns följande förutsättningar

● Ditt företag ska förmedla en uppgift eller ett case till en gymnasiearbetsgrupp bestående av 2–4 elever

● Uppgiften ska vara utmanande, men möjlig att lösa.

● Eleverna ska jobba med uppgiften mellan augusti 2023 till januari 2024. Parallellt ska eleverna skriva en rapport om sitt gymnasiearbete på plats i skolan.

● Eleverna har en utsedd handledare på skolan. Däremot krävs att det finns en kontaktperson på företaget för återkoppling på det praktiska arbetet.

● Om uppgiften kräver att eleverna måste vara fysiskt på plats på företaget kan eleven friställas maximalt en förmiddag/eftermiddag per vecka.

Anmäl ditt företag

Här anmäler du ditt företag

Kontakta oss

Vid frågor, kontakta gärna Magnus Folkesson, biträdande rektor och ansvarig för Teknikprogrammet. 

Gymnasiearbete i samarbete med Big Image

Big Image presenterar sig på sin hemsida som “ett familjeföretag som skapar och integrerar premiumprint samt lösningar för akustik- och ljusdesign - som är mest känt för att tillverka de största sömlösa bilderna i världen”. Tre elever på Åva gymnasium har fått chansen att göra sitt gymnasiearbete i samarbete med företaget.

Eleverna bakom
Alexander Ek, Ludvig Ölund Danielsson och Oscar Guldbrand går alla i TE19B och fick frågan av biträdande rektor Magnus Folkesson ifall de var intresserade att göra sitt gymnasiearbete i samarbete med Big image.

Behovet från företaget
De stora dukarna Big Image skapar kan ibland behöva stativ och det de idag använder sig av är inte tillräckligt bra. Där kommer Alexander, Ludvig och Oscar in i bilden. De ska skapa ett nytt stativ där fokus kommer att ligga på estetiken. 

Arbetet pågår
Eleverna fick träffa VD Rickard Eskilsson och skrev tillsammans med företaget en kravspecifikation de utgår ifrån. Det allra viktigaste är att stativet blir snyggt och estetiskt tilltalande. I kombination med att skapa produkten skriver de också en vetenskaplig rapport där de tar fram olika förslag för att testa sig fram.

Något verkligt att jobba mot
Alexander säger att det blir en mer verklig känsla när de ska skapa något till ett företag. “Det finns någon som förväntar sig att vi gör det här och vi har någon att prestera inför”. De är nu i skedet att de jobbar i CAD och skissar på olika utseenden samt undersöker passande material.

Big Image

Gymnasiearbete i samarbete med Flux AB

Företaget Flux AB gör ljusarmaturer för företag och för privat bruk. Adam Wästvind och Noah Magnusson i TE19C genomför och skriver sitt gymnasiearbete i samarbete med företaget.

Råmaterial som går åt
Det Adam och Noah fokuserar på i sitt gymnasiearbete är att beräkna koldioxidutsläpp för en av Flux AB:s mest sålda lampa. De räknar ut hur mycket råmaterial som går åt för att producera lampan. De tar med hur mycket el maskinerna som tillverkar de olika delarna drar och även transporten i beräkningarna.

Presentation till våren
Biträdande rektor Magnus Folkesson sammankopplade eleverna med företaget. Både Adam och Noah tycker att det ska bli intressant att se hur mycket av aluminiumet som används och hur mycket det behövs för att producera lampan. Företaget och eleverna håller mejlkontakt under projektet som pågår fram till mitten av våren när det ska presenteras.

Jobba på riktigt
Noah säger att det blir mer verkligt “när vi jobbar på riktigt med koldioxidutsläpp och kan se hur det faktiskt påverkar”. Adam tycker att det är bra att med på sitt CV att det har gjort gymnasiearbete i samarbete med ett företag. De poängterar att koldioxidutsläpp är ett “hett ämne” som ligger rätt i tiden.

Stort projekt med deadline
Samarbetet fungerar bra mellan alla parter och det Adam och Noah har lärt sig mycket av är att hålla på med ett större projekt och att ha en deadline. Det “förbereder oss för vuxenlivet”.

Framtidsdrömmar
Noah planerar att läsa teknisk kemi eller fysik på KTH eller Linköping medan Adam har siktet inställt på Chalmers och maskinteknik eller teknisk design.

Flux.nu

 

Gymnasiearbete i samarbete med Pahlén AB

Hugo Winroth och Fredrik Pahlén i TE19A samarbetar med företaget Pahlén AB i sitt gymnasiearbete. De ska försöka utveckla ett system för att mäta olika värden i pooler.

Släktföretag
Pahlén AB är ett släktföretag som Fredriks farfar grundade. De har produkter för allt till poolen. Företaget bistår med ekonomiskt stöd till gymnasiearbetet och förhoppningen är att kunna använda Hugos och Fredriks produkt i framtiden.

Raspberry Pi
Systemet Hugo och Fredrik utvecklar ska programmeras i en Raspberry Pi som är en typ av dator, kallad enkortsdator. Den är liten och det går till exempel att fästa en Raspberry Pi på en skateboard för att mäta hastigheten när man åker.

Mäta värden
Om du har en pool behöver du mäta pH-värde, klor, temperatur och tryck separat. Det vill Hugo och Fredrik ändra på genom att utveckla ett centraliserat system i en Raspberry Pi. Den ska kunna gå att kopplas till telefonen så att poolägare på ett enkelt sätt kan se värden i poolen på en och samma gång.

Stöd från skolan
Gymnasiearbete genomförs av alla på gymnasiet och är ett krav för att få examensbevis. Åva gymnasium uppmuntrar elever att kontakta företag och att samarbeta för att på så sätt göra det mer verklighetsförankrat och även för att knyta kontakter för framtiden. Våra erfarna och kompetenta lärare är med under hela arbetets gång för att handleda både rapport och produkt.

Förhoppning
Hugo och Fredrik säger själva att de hoppas att produkten blir färdig och går att använda. De ser fram emot att få utveckla systemet tillsammans med Pahlén AB under handledning av lärare Martin Loman.