Sök till Åva
Gör skillnad för andra

Vård och omsorg

Vill du göra en meningsfull insats för andra människor? Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som vill möta människor i olika skeden av livet och som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning. Efter avslutade studier har du en examen som undersköterska.

Utbildningen
Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa ­människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar ­männ­iskors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Du tränar din förmåga att ta initiativ, vara kreativ, planera, genomföra och dokumentera arbetet. På programmet läggs också stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. 

Verklighetsnära utbildning
För att förbereda dig på bästa sätt för yrkeslivet ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) under totalt 16 veckor. Vi har många olika APL-platser vilket gör att vi kan individanpassa utifrån dig som elev. Vi lägger också stor vikt vid att möta olika verksamheter vilket innebär att du kommer få ta del av många studiebesök. Vi åker bland annat till Södertälje sjukhus på katastrofövning, en begravningsbyrå, får rundvandring på operation på Danderyds sjukhus och ser hur det går till på förlossningen.
Metodrum och kompetenta lärare
Vi har ett nytt och modernt metodrum med sjuksängar, dockor och ytterligare material för att kunna träna vanligt förekommande arbetsuppgifter. Många av lärarna har dubbla kompetenser och kan exempelvis vara både ­behörig ­lärare och barnmorska. Vi har en avslappnad miljö med god kamratskap mellan elever och lärare.

Högskoleförberedande
Åva erbjuder högskoleförberedande kurser vilket ger dig behörighet till högre utbildning. Bland annat kan du få full behörighet till sjuksköterske­utbildning hos oss.

LIU - lokal idrottsutbildning

Sedan hösten 2020 erbjuder Åva gymnasium LIU, lokal idrottsutbildning, för dig som vill satsa både på idrott och skola. Vi kan erbjuda dig en högskoleförberedande utbildning av hög kvalitet i kombination med utövandet av din idrott på schemalagd skoltid.

Här kan du läsa mer om LIU och göra din ansökan.

 Programplan för dig som startar hösten 2021

Programplan för dig som startade hösten 2022

Programplan för dig som startar hösten 2023

.

Metodsalen på Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet på Åva har en välutrustad och nybyggd metodsal i anslutning till elevernas klassrum som är designat att likna en sjukhussal med flera sjukhusbäddar. Vi har avancerade dockor att arbeta med och eleverna utför praktiska moment i salen som att öva på att ta blodtryck, bädda rent, flytta en patient, ta sprutor eller daglig basal hygien. Eleverna tränar även på uppgifter som utförs på äldreboenden som till exempel att duka till frukost  och mata  patienter.

Carolina Bengtsson, årskurs 2

"Allt föll på plats på praktiken"

“På praktiken föll allt på plats. Då fick jag se det teoretiska i praktiken och jag fick se mig själv i min framtida yrkesroll samtidigt som jag växte som person. I skolan lär vi oss om äldre, funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Vi blandar praktiskt med teoretiskt. Vi får öva på praktiska moment som att ge insulin och att bädda i vårt metodrum.

Min dröm är att vidareutbilda mig till sjuksköterska och sen specialisera mig inom intensivvård på antingen Karolinska institutet eller Uppsala universitet.”

Maja Ahlström, årskurs 2

“Jag kommer ha både erfarenhet och jobb när jag går ut.”

”Min dröm är att bli läkare. Efter gymnasiet kommer jag vara färdig undersköterska och kan plugga vidare till sjuksköterska. En fördel med mitt program är att man kan jobba samtidigt som man bygger på sin utbildning.”

Gerda Adackute, tog studenten 2022

“Jag gjorde min sista APL på Danderyds sjukhus på avdelningen Njurmedicin 1. Där lärde jag mig mycket och det var intressant att få träffa alla olika människor med olika sjukdomar.

Något jag uppskattade med Vård och omsorg var att det både var teori och praktik. Vi hade också väldigt bra lärare som förklarade bra. De har egen erfarenhet av att arbeta inom vården så de vet hur det är i verkligheten.

Jag ska jobba som undersköterska ett tag för att få erfarenhet och sedan studera vidare till sjuksköterska.”

Leah Saffar, tog studenten 2022

“Vård och omsorg är ett unikt program där jag får möjligheten att studera som vanligt vid skolbänken men samtidigt uppleva arbetslivet. Jag trivs bra på skolan eftersom jag lär mig något nytt varje dag och känner en trygghet i skolan och klassrummet, samt känner mig sedd och hörd av mina lärare. Jag kommer att fortsätta inom sjukvård och hälsosektorn. Jag kommer studera vidare till dietist då jag vill hjälpa både friska och sjuka patienter med deras matvanor och näringsbehov”.

Victor Engelstrand, tog studenten 2021

Åva är inte bara en skola som ger dig de bästa förkunskaperna för ditt yrke, utan också en skola som satsar på internationalisering. Dina erfarenheter härifrån kommer du ha med dig hela livet.

-Genom kursen Engelska 6 (individuellt val) fick jag möjlighet att delta i Erasmus+ projektet “Tell me a story, please” vilket är ett EU-projekt. Det gjorde att jag fick chansen att åka till Frankrike vilket jag är glad över. Det bästa med VO har varit all APL samt att du är utbildad undersköterska efter studenten. Det fina med vårdyrket är att du aldrig behöver sluta utbilda dig. I framtiden vill jag arbeta som ambulanssjuksköterska eller inom förlossningen. 

Lisa Bernwall, tog studenten 2022

Det bästa med programmet är att det är yrkesförberedande men också studieförberedande om du väljer till vissa kurser beroende på vad du vill studera.

-Min framtidsdröm är att jobba inom LSS (gruppboende för personer med funktionsvariationer). Kanske pluggar jag vidare till sjuksköterska och inriktar mig ytterligare inom LSS. Här har du också lärare med god yrkeserfarenhet. De har inte bara läst hur det är utan de har fått erfara det själva. 

Evelina Ginsby, tog studenten 2022

Efter studenten är du utbildad undersköterska. Det innebär att du kan arbeta inom vården ­direkt men du har också många bra kunskaper och ­erfarenheter för att arbeta inom andra yrken.

-Min dröm är att arbeta som specilistunder­sköterska på neonatalen (för tidigt födda barn). ­Under utbildningen gör vi mycket praktiskt i vårt metodrum, som till exempel att sätta kateter på de dockor som finns här. Vi får också pröva och öva mycket på varandra, så som att ta blodtryck och mäta puls. 

Amanda Jansson, tog studenten 2022

-Det bästa med programmet är det praktiska eftersom jag lär mig fortare då. När vi gör vår praktik är det spännande att lära från verkligheten och inte bara läsa i böcker. Min mamma jobbar som sjuksköterska och jag har alltid intresserat mig för medicinska serier. Därför kände jag att det här var något för mig. Särskilt intresserad är jag av medicin.

Alexandra Nordin, Vård och omsorg, tog studenten 2021

Min tid på Åva har varit jättebra, över mina förväntningar! Det är en annan mogenhet på gymnasiet och jag har en ­väldigt bra klass. Redan under första året på Vård- och omsorgsprogrammet hade vi praktik och det visade sig vara mycket roligare än vad jag trott och jag fick en helt annan syn på yrket. Därför är det bra att de teoretiska ämnena blandas med praktik under alla tre åren.

Mitt sista år på Åva ser jag fram emot. Jag hoppas särskilt på att få åka till Uganda och volontärarbeta. Tio elever från årskurs tre på Vård- och omsorgsprogrammet ges möjlighet att göra en sådan resa och jag hoppas på att bli en av dem. Många tänker kanske att ett yrkesprogram är lika med en lägre utbildning men du får så många möjligheter. Du kan dessutom lägga till högskoleförberedande kurser om du skulle vilja.

Helena Åberg, Vård och omsorg, tog studenten 2021

Jag sökte till Vård- och omsorgsprogrammet då det alltid känts väldigt viktigt för mig att jobba med människor. I årskurs ett hade vi praktik på äldreboende och det var roligt att få arbeta praktiskt och inte enbart teoretiskt. Praktiken återkommer under alla tre år.

När jag och mina klasskamrater tar studenten gör vi det som legitimerade undersköterskor och jag tror att jag kommer arbeta på sjukhus. Med tiden kanske jag vidareutbildar mig till sjuksköterska, ambulanssköterska eller till något helt annat. Att ha en undersköterskeutbildning ser jag bara som en fördel även om jag i framtiden skulle arbeta med något annat. Inför mitt sista år ser jag fram emot gymnasiearbetet och Åvabucklan (aktiviteter som alla sistaårselever deltar i). Vård- och omsorgsprogrammet omtalas ofta som en praktiskt linje men man ska veta att det också är mycket teori. Till dig som är intresserad av människor och vill hjälpa andra att må bra säger jag bara - sök! Det stänger inga dörrar och du kommer alltid att ha jobb.

Hussaini Ali Ahmad, Vård och omsorg, tog studenten 2021

För mig har Åva varit en trygg och bra skola där du får vara som du vill. Alla har respekt för varandra. Det finns ingen diskriminering och alla ges samma ­förutsättningar. Det skapar en fin gemenskap och du ges möjlighet att både uppnå dina mål och drömmar. Jag har alltid vetat att jag vill dra mitt strå till ­stacken och hjälpa människor. Jag vill göra en insats för ­samhället. Därför var Vård- och omsorgsprogrammet passande för mig. Det roligaste har varit praktiken. ­Redan efter första året, då jag praktiserade på ett vårdboende, fick jag jobb. Där har jag jobbat extra fram tills nu vilket varit mycket givande.

Efter studenten vill jag fortsätta arbeta inom vården då det är min passion. Jag hoppas på att få jobb på ett sjukhus. När du ska göra ditt gymnasieval behöver du reflektera över dig själv. Om du känner att du passar för att vårda och hjälpa människor är detta ett program för dig. När man hjälper en annan får man glädje själv vilket är en fin känsla!

Lovisa Hällerfors, Vård och omsorg, tog studenten 2019

Lovisa  fick möjlighet att göra tre veckors APL ( arbetsplatsförlagt lärande)  Hon har tillbringat tre veckor på Ssenyange education school i Uganda, där elever som bor på ett barnhem går. Tillsammans med 8 klasskamrater så har hon fått ta del av en värld väldigt olik vår. Möten med barn och möten med lärare ledde  till ett stort beslut som kommer påverka Lovisa liv.

 “Under mitt liv har jag funderat över mitt yrkesval i framtiden. Jag har alltid velat mellan om jag ska bli barnmorska eller lärare. Jag valde vård och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium då jag lutat mer mot barnmorska men jag har ändå inte känt att det var ett helt 100%-igt val. Ugandaresan var viktig för mig för då  skulle jag kunna bestämma mig för om läraryrket var något som attraherade mig.

När vi först kom till skolan i Uganda så var vi väldigt försiktiga och vågade inte gå in i klassrummen under lektionerna, men efter ett tag så började vi delta i deras lektioner. Det var speciellt en lektion som fick stor betydelse för mig. Jag var inne hos primary 7 under deras engelska lektion, då deras lärare Mr Robert erbjöd mig och två andra av eleverna att komma upp till griffeltavlan och läsa upp frågorna för eleverna. Sedan höll vi en diskussion med barnen om deras svar. Det var då jag insåg att engelsklärare är det jag vill jobba med i framtiden. Den tyngd som har suttit över mitt bröst har försvunnit och jag kände en kraftig befrielse. När jag berättade det för mina kompisar, lärare och min familj så blev jag tårögd för jag kände mig verkligen säker pån karriärvalet i mitt liv. Nu slipper jag stress och oro över att jag inte kan bestämma vad jag vill göra.

Tack till Åva som har gett mig denna möjlighet och tack till min förebild Mr Robert.”

 

Leon Eriksson, Vård och omsorg, tog studenten 2020

Jag valde vård-och omsorg för att det är en bred utbildning som kan leda till många yrken, inte bara inom vården. Det verkade roligt! Det finns en del praktiska moment, så om man som jag inte tycker att det är så roligt att bara sitta still, så finns det  många chanser att visa sina praktiska förmågor. Det är lätt att få jobb efter man tagit studenten, för då är man kvalificerad som undersköterska. Den arbetsplatsförlagda praktiken gör det lättare att få sommar- eller helgjobb.

Ett större projekt som vi jobbar mycket inför är möjligheten att få åka till Uganda och göra sin APL (arbetsplatsförlagd utbildning) där på ett barnhem i ca 3-4 veckor. Utöver det gör vi ju även APL på flera arbetsplatser som tex. LSS, Danderyds sjukhus och olika äldreboenden. Extra roliga kurser är psykologi och medicin då det är bra att kunna senare i livet. Det är lätt att hänga med eftersom det är så roligt.

På Åva lär man känna fler än bara sina klasskompisar. Det läggs mycket fokus på yrkesprogrammen. Alla elever, oavsett om man går på högskoleförberedande eller yrkesprogram, behandlas på lika sätt och skolan är bra på att prioritera att alla elever har lika värde.

Jag vet att det behövs många i vården, men själv har jag inte bestämt mig än, om det är där jag vill arbeta. Men OM jag vill så är det lätt att få jobb!

Marlene Juhl, Vård och omsorg, tog studenten 2018

Jag tog examen från Vård- och omsorgsprogrammet 2018. Jag är just nu tillsvidareanställd på Avdelning 97, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus som undersköterska. Jag fick mitt jobb där i och med min APL-placering.

Mitt jobb är varierande, utmanande och aktivt. Jag får dels utföra vardagliga omvårdnadsåtgärder i form av hygienskötsel och servering av mat. Men utöver det har jag alltid ett uppdrag att observera patientens allmäntillstånd, ta vitalparametrar och vara uppmärksam om det är något som avviker.

Eftersom att jag jobbar inom akutsjukvården så tar jag en hel del blodprover, EKG och transporterar patienter till undersökningar. Det roligaste på mitt jobb är att jag alltid får vara igång, men också att jag är i ständigt utveckling. Om det inte är så att jag blir bättre på att ta prover så kan jag komma på lösningar för att underlätta vårt arbete på avdelningen. Mina kollegor och chefer är de som får mig att känna mig trygg och motiverad på jobbet.

Jag har fått en stabil grund från min utbildning på Åva, som jag kan luta mig tillbaka på. Dels tack vare mina lärare som har en fot in i vården men också tillgången till vårt metodrum. Där har en kunnat lära sig allt från akuta omhändertagande till blodtrycksmätning. Men viktigaste av allt har mina lärare lärt mig att bli en ödmjuk, ordningsam och driven medarbetare med patienterna i fokus. Det har jag nytta av oavsett var jag hamnar senare i livet. Jag kommer alltid att vara tacksam för att jag blev undersköterska och jag känner mig stolt över min yrkesroll.

Om 5 år tror jag att jag studerar på sjuksköterskeprogrammet och kanske är timanställd undersköterska på någon hjärtklinik. Då har jag fått arbeta ett tag inom akutsjukvård och på det sättet skapat en bas som jag kan ta med mig i mitt studerande. Eftersom att Åvas vård- och omsorgsprogram erbjuder en grundläggande behörighet till högskola kan jag söka utan att behöver studera på komvux innan.

 

Nepe Kugi, undervisar i engelska samt idrott och hälsa

Efter att ha arbetat nio år på en grundskola i Malmö tog Nepe steget och flyttade till Täby för att börja arbeta på gymnasiet. Att lämna en arbetsplats som hon trivdes väldigt bra på beskriver hon som läskigt men hon har känt sig välkommen på Åva sen dag ett. En av Nepes passioner är idrott  vilket gör att hon tycker det är extra roligt att få dela den glädjen med sina elever. “Engelskan är kul då det är undervisning på ett annat språk. När all kommunikation sker på ett annat språk blir det en helt annan känsla i klassrummet”, berättar hon. 

Det bästa med att vara lärare är att det är ett socialt arbete samt att få träffa alla ungdomar och följa med i deras utveckling, tycker Nepe. “Ingen dag är den andra lik och det finns en viss utmaning i det som är spännande och som gör yrket så inspirerande”. Ett av Nepes mål är att skapa en trygg miljö både i och utanför klassrummet. Det är också viktigt att ha en varierad undervisning för att eleverna ska känna att det är utmanande och utvecklas i det de gör. “Jag vill skapa relationer med eleverna där alla känner inkludering och delaktighet”.

Gabriella Lindner Widmaier, undervisar i engelska och tyska

Jag undervisar i engelska och tyska på Åva gymnasium och har gjort det sedan 2016. När jag tänker på undervisning i mina ämnen så hoppas jag att eleverna känner att de vågar göra fel och att de är där för att lära sig nya saker. Jag vill utmana eleverna att utvecklas, oavsett vilken nivå de befinner sig på. Det är viktigt för mig att ha en relation till varje elev och att de ska känna sig trygga i mitt klassrum.

Det jag gillar med mitt jobb är att det är omväxlande och att det är högt tempo. På Åva har vi flera samarbetsprojekt inom till exempel engelska 7, där vi lärare samarbetar kring ett specifikt tema vilket möjliggör teamwork lärare emellan och sambedömning, vilket i sin tur skapar rättvis bedömning. Det jag gillar speciellt med Åva är att alla vill samarbeta och dela med sig, och att det är prestigelöst lärare emellan. Jag tillhör Naturvetenskapsprogrammet och undervisar i engelska och svenska på programmet. Jag utgår från programmålen när jag konstruerar vissa uppgifter så att eleverna ska känna nyttan av undervisningen i deras framtid. 

Åsa Sammeli, biträdande rektor för Vård- och omsorgsprogrammet

Som ansvarig skolledare för Vård- och omsorgsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, får jag förmånen att arbeta med elever med varierande intressen och målsättningar och pedagoger med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter.

Vård- och omsorgsprogrammet känns extra viktigt i en tid av global pandemi. Att vi utbildar ungdomar som vill göra en insats inom hälso- och sjukvård har vi alla sett behovet av. Och utbildad personal inom t ex äldreomsorg och psykiatri är det alltid efterfrågan på. De flesta av våra elever har jobb när de avslutar sin utbildning. På Åva har vi ett modernt metodrum som ger eleverna en verklighetsnära miljö att träna sina kunskaper i. Dessutom gör eleverna 16 veckor APL, arbetsförlagt lärande, under sin utbildning vilket ger dem goda möjligheter att prova yrket ”på riktigt” och chans till framtida anställning.

För oss på Åva är det viktigt att ge elever alla möjligheter så både på BF och VO kan man välja till kurser som ger högskolebehörighet för de elever som vill fortsätta att studera till exempel till förskollärare eller sjuksköterska.

Annika Gelotte

Studie- och yrkesvägledare för

Barn och fritid
Restaurang och livsmedel
Samhällsvetenskap
Vård och omsorg

08-555 580 64

annika.gelotte@taby.se