Sök till Åva
En möjlighet för dig som inte har gymnasiebehörighet

Introduktion

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram, IM. Vilket IM-program du kan gå beror på vad du har för mål med din utbildning och på vilka betyg du har från grundskolan. Utbildningen är på heltid och du får en individuell studieplan som beskriver vad du ska läsa. Efter genomförd utbildningen får du ett gymnasieintyg.

Du har rätt att gå ett introduktionsprogram, IM, om du inte är behörig till ett nationellt program. Vilket IM-program du kan gå beror på vad du har för mål med din utbildning och vilka betyg du har från grundskolan. Utbildningen är på heltid och du får en individuell studieplan som beskriver vad du ska läsa. Ditt mål med att gå på IM kan vara att komma in på ett nationellt program eller att gå vidare till någon annan form av skola, eller vidare ut i arbetslivet. Vi har lärare som stöttar och stärker dig. De finns nära till hands och ser till dina behov och förutsättningar i samarbete med specialpedagog, studievägledare och kurator för att du ska få en utbildning som är så bra som möjligt för dig.

Vi hjälper dig att välja rätt

Åvas introduktionsprogram vänder sig i första hand till dig som bor i Täby och är 16-19 år. Våra studievägledare hjälper dig att söka det introduktionsprogram som passar dig bäst. Åva gymnasium erbjuder tre olika introduktionsprogram; Programinriktat val inom RL eller VO, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Programinriktat val kan passa dig som har minst sex godkända betyg. För dig som är ny i Sverige och saknar godkänt betyg i svenska så kan språkintroduktion vara ett bra val. Om du saknar betyg i flertalet ämnen från grundskolan kanske individuellt alternativ är lämpligt. Det kan finnas flera skäl till att du saknar betyg och vi gör ett individuellt upplägg utifrån dina förutsättningar. Du gör upp en plan tillsammans med oss på skolan för dina studier och tillsammans ser vi vad som kan vara ett lämpligt mål för dig under din tid på Åva. Hur lång tid du går hos oss kan också variera.

Sandra Yawanke, tog studenten 2021

Hej, jag heter Sandra Yawanke och är 19 år och går mitt sista år på Åvas Språkintroduktion. För två år sen kom jag hit från det västafrikanska landet Ghana. Jag är här med min mamma och mina två småsyskon. I Ghana hann jag gå på gymnasiet i tre år innan vi flyttade hit.

I Sverige har jag fått nya favoritämnen såsom svenska, historia, geografi och samhällskunskap. Jag känner mig  mycket motiverad att läsa svenska för att utan en bra nivå på språket kan jag inte klara mig i landet. Svenska är ett så fint språk och numera tänker jag och drömmer på svenska men vi talar språket twi hemma i familjen. Det känns lätt att få kompisar nu eftersom vi alla kan tala svenska med varandra i klassen.

På Åva finns världens bästa och trevligaste lärare. Det är sant! De är öppna för oss elever och inte så stränga som lärarna var i mitt hemland. I Ghana var jag rädd för att säga vissa saker men det är jag aldrig här. Atmosfären på skolan superbra och jag skulle verkligen rekommendera nyanlända elever att gå på Språkintroduktionen för att lärarna där är så engagerade.

I början var det svårt att tycka om skolmaten för den var så annorlunda från maten i Ghana till exempel använder vi aldrig mejeriprodukter i matlagningen, men nu har jag vant mig och tycker särskilt om när det serveras köttbullar med potatismos.

Snart är min tid på Språkintroduktionen slut och det känns lite tråkigt att lämna skolan för att börja på Komvux till hösten. Men det blir säkert också bra. Jag har sökt till Vård- och omsorgsprogrammet och i framtiden vill jag bli sjuksköterska. Jag har velat bli sjuksköterska sen jag var liten. När min mormorsmor blev blind blev jag som en liten sjuksköterska för henne och jag tyckte det var härligt att få hjälpa henne. Min känsla och övertygelse att bli sjuksköterska växte sig starkare i och med det.

 

Christina Säflund Olsson, förstelärare, undervisar i svenska som andraspråk

Hej, jag heter Christina Säflund Olsson och arbetar främst som lärare i svenska som andraspråk men är även medie- och dramapedagog. I mitt klassrum på introduktionsprogrammet studerar världens härligaste elever, bokstavligt talat. För mina språkintroduktionselever kommer från världens alla hörn och har hög motivation att så snabbt som möjligt bli behöriga och väl förberedda att fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram.

För att eleverna ska lyckas måste jag och de andra lärarna på programmet arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det betyder att eleverna är aktiva språkanvändare under lektionerna genom att samtala, läsa och skriva mycket. Vi måste planera undervisningen noga så att eleverna får maximal stöttning att förstå ord, texter och se språkliga mönster för att därefter själva kunna producera språk i olika sammanhang.

Forskning visar tydligt att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är bra för alla elever i alla ämnen. Därför är mitt försteläraruppdrag att sprida arbetssättet till kollegorna på Åva. Målet är att göra skolans kunskaper tillgängliga för alla elever oavsett modersmål och tidigare skolerfarenheter.

Maria Hallbäck, biträdande rektor för Introduktions-programmen

Som ansvarig på introduktionsprogrammen möter jag många olika elever som av någon anledning inte är behöriga till ett nationellt program. Inom dessa program arbetar en flexibel personalgrupp som alla försöker möta varje elevs behov. Vid våra möten så finns det alltid goda idéer om vad vi kan göra för våra elever. Jag möter inom detta område många olika behov som vi vill tillgodose så långt som möjligt. Att träffa och samtala med elever är något som är en höjdpunkt när man jobbar som skolledare.  Den största andelen elever inom introduktionsprogrammen går på språkintroduktion. Det gör mig trygg och stolt att veta att på språkintroduktionen på Åva arbetar utbildade lärare med stor erfarenhet av att undervisa nyanlända elever.

Satu Haidenthaller

Studie- och yrkesvägledare för: Introduktion

Study and career counselor for: International Baccalaureate

08-555 580 62

satu.haidenthaller@taby.se