Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Sök till Åva
En möjlighet för dig som inte har gymnasiebehörighet

Introduktion

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram, IM. Vilket IM-program du kan gå beror på vad du har för mål med din utbildning och på vilka betyg du har från grundskolan. Utbildningen är på heltid och du får en individuell studieplan som beskriver vad du ska läsa. Efter genomförd utbildningen får du ett gymnasieintyg.

Lärare som stöttar och stärker dig finns nära till hands och de ser till dina behov och förutsättningar. På introduktionsprogrammen samarbetar lärare, studievägledare och kurator för att du ska få en utbildning som är så bra som möjligt för dig.

Vi hjälper dig att välja rätt

Åvas introduktionsprogram vänder sig i första hand till dig som bor i Täby och är 16-19 år. På introduktionsprogrammen följer du ett schema med de nödvändigaste ämnena. Våra studievägledare  hjälper dig att söka det introduktionsprogram som passar dig bäst. Åva gymnasium erbjuder följande introduktionsprogram:

Programinriktat  val 

Programinriktat val  är öppet för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Syftet med utbildningen är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att du så snart som möjligt kan antas till det programmet.

På Åva kan du välja programinriktat val på två av våra yrkesprogram, restaurang- och livsmedelsprogrammet eller vård- och  omsorgsprogrammet. Du tillhör en klass på något av programmen. Du läser yrkesämnen samt de ämnen du  är behörig i från grundskolan, tillsammans med klassen.

För att vara behörig till programinriktat val på Åva behöver du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram på gymnasiet. Du saknar godkända betyg från flera av grundskolans ämnen. Utbildningen utformas individuellt utifrån dina förutsättningar. Praktik kan också ingå i individuellt alternativ.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  Om du är helt ny i Sverige så kommer du ha många lektioner i svenska. Du får möjlighet att läsa engelska och svenska. När du lärt dig mer svenska så kommer du få möjlighet att läsa ytterligare ämnen från grundskolan.

Sandra Yawanke, tog studenten 2021

Hej, jag heter Sandra Yawanke och är 19 år och går mitt sista år på Åvas Språkintroduktion. För två år sen kom jag hit från det västafrikanska landet Ghana. Jag är här med min mamma och mina två småsyskon. I Ghana hann jag gå på gymnasiet i tre år innan vi flyttade hit.

I Sverige har jag fått nya favoritämnen såsom svenska, historia, geografi och samhällskunskap. Jag känner mig  mycket motiverad att läsa svenska för att utan en bra nivå på språket kan jag inte klara mig i landet. Svenska är ett så fint språk och numera tänker jag och drömmer på svenska men vi talar språket twi hemma i familjen. Det känns lätt att få kompisar nu eftersom vi alla kan tala svenska med varandra i klassen.

På Åva finns världens bästa och trevligaste lärare. Det är sant! De är öppna för oss elever och inte så stränga som lärarna var i mitt hemland. I Ghana var jag rädd för att säga vissa saker men det är jag aldrig här. Atmosfären på skolan superbra och jag skulle verkligen rekommendera nyanlända elever att gå på Språkintroduktionen för att lärarna där är så engagerade.

I början var det svårt att tycka om skolmaten för den var så annorlunda från maten i Ghana till exempel använder vi aldrig mejeriprodukter i matlagningen, men nu har jag vant mig och tycker särskilt om när det serveras köttbullar med potatismos.

Snart är min tid på Språkintroduktionen slut och det känns lite tråkigt att lämna skolan för att börja på Komvux till hösten. Men det blir säkert också bra. Jag har sökt till Vård- och omsorgsprogrammet och i framtiden vill jag bli sjuksköterska. Jag har velat bli sjuksköterska sen jag var liten. När min mormorsmor blev blind blev jag som en liten sjuksköterska för henne och jag tyckte det var härligt att få hjälpa henne. Min känsla och övertygelse att bli sjuksköterska växte sig starkare i och med det.

 

Christina Säflund Olsson, förstelärare, undervisar i svenska som andraspråk

Hej, jag heter Christina Säflund Olsson och arbetar främst som lärare i svenska som andraspråk men är även medie- och dramapedagog. I mitt klassrum på introduktionsprogrammet studerar världens härligaste elever, bokstavligt talat. För mina språkintroduktionselever kommer från världens alla hörn och har hög motivation att så snabbt som möjligt bli behöriga och väl förberedda att fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram.

För att eleverna ska lyckas måste jag och de andra lärarna på programmet arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det betyder att eleverna är aktiva språkanvändare under lektionerna genom att samtala, läsa och skriva mycket. Vi måste planera undervisningen noga så att eleverna får maximal stöttning att förstå ord, texter och se språkliga mönster för att därefter själva kunna producera språk i olika sammanhang.

Forskning visar tydligt att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är bra för alla elever i alla ämnen. Därför är mitt försteläraruppdrag att sprida arbetssättet till kollegorna på Åva. Målet är att göra skolans kunskaper tillgängliga för alla elever oavsett modersmål och tidigare skolerfarenheter.

Maria Hallbäck, biträdande rektor för Introduktionsprogrammen

Som ansvarig på introduktionsprogrammen möter jag många olika elever som av någon anledning inte är behöriga till ett nationellt program. Inom dessa program arbetar en flexibel personalgrupp som alla försöker möta varje elevs behov. Vid våra möten så finns det alltid goda idéer om vad vi kan göra för våra elever. Jag möter inom detta område många olika behov som vi vill tillgodose så långt som möjligt. Att träffa och samtala med elever är något som är en höjdpunkt när man jobbar som skolledare.  Den största andelen elever inom introduktionsprogrammen går på språkintroduktion. Det gör mig trygg och stolt att veta att på språkintroduktionen på Åva arbetar utbildade lärare med stor erfarenhet av att undervisa nyanlända elever.

Satu Haidenthaller

Studie- och yrkesvägledare för

Introduktion

08-555 580 62

satu.haidenthaller@taby.se

Biträdande rektor

Maria Hallbäck

08-555 580 11

maria.hallback@taby.se