Kommunalt avfall

Kommunen är ansvarig för att samla in mat- och restavfall (hushållssopor) även för flerbostadshus, företag och verksamheter.