Bassängbad

Till bassängbad räknas simbassänger och bubbelpooler men även exempelvis floating och badtunnor. Alla bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många personer måste anmälas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Badanläggningar som drivs av samfälligheter eller bostadsrättsföreningar hör i de flesta fall till bassängbad som måste anmälas.