Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt som är används för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på människors hälsa eller skada på egendom. Alla bekämpningsmedel är därför mer eller mindre hälso- och miljöfarliga. För att skydda människor, djur och växter finns regler för hantering av kemiska bekämpningsmedel.