Taxor och avgifter

SRMH:s kostnader finansieras till stor del av prövnings- och tillsynsavgifter. Avgifterna tas alltid ut enligt taxor som beslutats av kommunfullmäktige