Skola och förskola

För att förbygga hälsoproblem hos barn och ungdomar som till exempel allergier och överkänslighet är det viktigt med en god inomhus- och utemiljö i skolor och förskolor. Radon, bristfällig städning och ventilation är några exempel på de riskfaktorer som ska kontrolleras. Det är huvudmannen som ansvarar för att verksamheten uppfyller lagkraven.