Förorenade områden och byggnader

Om du ska köpa en fastighet, utföra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha medfört föroreningar är det mycket viktigt att kontrollera om mark och byggnader är förorenade. Om du upptäcker en förorening ska du rapportera det till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).