Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är regn-, smält-, grund- eller spolvatten som ansamlas i schaktgropar och liknande vid byggarbeten och andra entreprenader. Det kan uppkomma vid till exempel sprängning, borrning, schaktning och upplag av massor. Beroende på arbetsmetoder och områdets förutsättningar kan länshållningsvattnet innehålla föroreningar som i vissa fall är skadliga för miljön.