Sök inom Täby kommun

 1. Karta över gymnasieskolor

  På sidan Gymnasium finner du karta över alla Täbys gymnasieskolor. 

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 2. Karta över grundskolor

  På sidan Grundskola finner du karta över alla Täbys grundskolor. 

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 3. Karta över återvinningsstationer

  På sidan Återvinningsstationer får du hjälp att hitta till närmaste plats för att sortera din återvinning. 

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 4. Karta över fastigheter

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Bland annat finns alla fastighetsbeteckningar, fastighetsgränser och kommunägd mark markerad. Du väljer vad du vill se i menyn under rubriken Fastigheter

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 5. Karta över detaljplaner

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Bland annat finns alla gällande, pågående och kommande detaljplaner. Du väljer vad du vill se i menyn under rubriken Detaljplaner

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 6. Stompunktskarta

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Bland annat hittar du stompunkter. Du hittar dem i menyn under rubriken Karta och sedan Mätpunkter

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 7. Beställ Kartprodukter

   

   

  E-tjänster och blanketter
 8. Karta över fritidsaktiviteter

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Bland annat hittar du friluftsaktiveter, idrottsanläggningar, platser för lek, fritid och kultur, vinteraktiviteter, motionsspår, vandringsleder, strandpromenader och ridvägar. Du väljer i menyn under rubriken Fritidskartan och Spår och leder

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 9. Solkartan

  Energi- och klimatrådgivningen har tillsammans med ett 20-tal kommuner låtit ta fram en Solkarta för beräkning av solenergipotential på taken.

  E-tjänster och blanketter
 10. Tätortskartan

  Stockholms stad har tillsammans med Lantmäteriet och kommunerna tagit fram en digital Tätortskarta över hela Stockholms län.

  E-tjänster och blanketter
 11. Täbykartan

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Du finner bland annat fritidsaktiviteter, spår och leder, skolor, förskolor och fritidsgårdar, detaljplaner samt fastigheter. Du kan välja flera alternativ samtidigt om du till exempel vill se fritidsaktiviteter i närheten av skolor.

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter