Svartsjuka är inte romantiskt – ökad kunskap för niondeklassare

19 mars 2024, kl. 14:44 - Omsorg & stöd

Att synliggöra och öka kunskapen om våld i ungas parrelationer är temat när fältarna och Stödcentrum för unga brottsutsatta möter elever i årskurs nio.

38 procent av Sveriges tjejer i nian och 23 procent av killarna som haft en relation har varit utsatt för någon typ av partnervåld. Detta enligt en undersökning av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Jämställdhetsmyndigheten.

– Vi vill synliggöra att våld förekommer även i unga parrelationer och inte bara i vuxna relationer. Motverkar vi normbrytande beteende i unga år kanske vi kan förebygga ett osunt beteende när de blir äldre, säger Anna Förberg, fältare i Täby kommun. Tillsammans med Anna Lock, kurator på Stödcentrum för unga brottsutsatta möter de elever i årskurs nio och uppåt för att prata om vad det finns för typer av partnervåld och vad man ska vara uppmärksam på.

– Vi medvetandegör hur det ser ut och vad man kan göra åt det. Kompisar, föräldrar och andra vuxna kan vara uppmärksamma på signaler för att kunna hjälpa ungdomen som är utsatt, säger Anna Lock.

Kampanj – Svartsjuka är inte romantiskt

Just nu pågår Svartsjuka är inte romantiskt, en kampanj till unga från Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten, Länsstyrelserna och Ungarelationer.se. Syftet är att uppmärksamma partnervåld i ungas relationer.

Täby kommun har valt att erbjuda utbildning till nior och uppåt på temat Svartsjuka är inte romantiskt från fältgruppen och Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Fakta om partnervåld i ungas relationer

Olika typer av partnervåld

Psykiskt våld: Ord och aggressivt beteende används för att begränsa någons liv. Känner sig rädd, maktlös och värdelös.

Fysiskt våld: Någon gör något mot din kropp som gör ont eller ger obehag.

Sexuellt våld: När någon gör eller säger något sexuellt mot dig som du inte vill.

Digitalt våld: När den du är tillsammans med övervakar, trakasserar och kontrollerar dig med hjälp av mobil och sociala medier.

Varningstecken på en osund partnerrelation

  • Messar överdrivet mycket och får mig att behöva svara snabbt
  • Blir lätt svartsjuk
  • Har åsikter om hur jag klär mig, sminkar mig, pratar eller rör mig
  • Snackar skit om mina vänner och min familj och vill att det bara ska vara vi två hela tiden
  • Får mig att ibland känna mig ledsen, rädd, skamsen, förnedrad, fel, arg, irriterad eller chockad
  • Kräver att jag ska göra saker jag inte vill för att visa att jag älskar personen, till exempel dela med mig lösenord och ställa upp på olika typer av sex
  • Växlar snabbt mellan att vara aggressiv och kall till att vara kärleksfull och omtänksam
  • Kallar mig för saker som barnslig eller omogen när jag inte vill gå med på något

Tips vart du kan vända dig