Om du har blivit utsatt för brott

Till oss kan du alltid vända dig även om händelsen inte är polisanmäld. Det är alltid du som bestämmer om du vill göra en polisanmälan eller inte. Vi har tystnadsplikt, och du har rätt att vara anonym. Vår hjälp är gratis. Vi hjälper dig som är mellan 10 och 20 år och bor i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker. Vi är HBTQ-certifierade.

Det är normalt att reagera på olika sätt

Att utsättas för, eller bevittna brott är ofta en svår upplevelse. Alla människor reagerar på olika sätt, men det är vanligt att man skäms för det som har hänt. Många känner sig också rädda, otrygga eller arga. Det är vanligt att man får svårt att äta, sova och koncentrera sig.

Kanske har du tusen frågor

Varför blev just jag utsatt? Måste jag vittna? Varför reagerar jag så här? Vad händer om jag gör en polisanmälan? Hur går en rättegång till? Tänk om vi träffas igen? Finns det skvaller på nätet? Hur kan jag få stopp på det?

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Stödsamtal: Du får prata om det som har hänt och hur det har påverkat dig. Vi försöker hjälpa dig att minska konsekvenserna av brottet så att ditt liv så snart som möjligt blir som vanligt igen.
  • Praktisk hjälp: Du kan få hjälp att ansöka om ekonomisk ersättning från försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten. Om din skolgång eller möjlighet att arbeta påverkas av det som har hänt kan du få hjälp med extra stöd och anpassning.
  • Rättegångsstöd: Du kan få information om hur en rättsprocess går till redan innan du gör en anmälan. Om det blir aktuellt med rättegång kan vi förbereda dig inför den i samarbete med ditt målsägandebiträde. Vi kan delta som stöd under rättegången och även ha kontakt efteråt.

Våld inom familjen: Du som har råkat ut för våld inom familjen eller blivit utsatt för hedersrelaterat brott kan vända dig till socialtjänsten i din kommun för hjälp och stöd.
Information och kontaktuppgifter finns på taby.se/unga.

Är du 21 år och äldre så kan du vända dig till Brottsofferjouren Roslagen.

Medling vid brott

Du som är mellan 12 och 21 och är misstänkt för brott har rätt att bli erbjuden medling. Syftet med medling är att minska de negativa konsekvenserna av brott både för den som begått brott och för den som blivit utsatt. Medling ger möjlighet för båda parter att ställa frågor och ge svar kring händelsen. Det är alltid frivilligt för båda parter och ersätter inte åtal eller eventuell rättegång.

Medling i skola – till skolpersonal

Utifrån den lagstadgade medlingsmetoden erbjuder vi stöd vid konflikter eller brott som skett i skolmiljö för skolor i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Som en utomstående opartisk person kan det vara lättare att jobba med konflikten och på så sätt hindra konflikten från att eskalera.

Metoden är baserat på en medlingsmodell där fokus ligger på relationen mellan parterna som har en konflikt och inte på vem som har gjort rätt eller fel. Målet är att hitta en överenskommelse för hur parterna ska förhålla sig till varandra framåt samtidigt som medlingsprocessen i sig ger de inblandade nya färdigheter för att kunna lösa framtida konflikter på ett mer konstruktivt sätt.

Du som jobbar i skolan – hör av dig till oss så kan vi hjälpa till vid konfilkter i din skola. 

Stöd för dig som är vuxen eller förälder

Vi kan hjälpa dig som är förälder att hantera dina egna känslor kopplade till det som har hänt ditt barn. Du kan få råd av oss om hur du som förälder kan hantera ditt barns olika reaktioner.

Se film om hur du som förälder eller skolpersonal kan hjälpa ett barn eller ungdom som har blivit utsatt för brott.

Kontakta oss