Medborgardialog med gymnasie- och näringslivsnämnden

12 mars 2024, kl. 15:39 - Kommun & politik

Grafisk bild om medborgardialog.
Välkommen till medborgardialog med gymnasie- och näringslivsnämnden på måndag den 18 mars klockan 17.30–18.30 i Täby kommunhus.

Värd för medborgardialogen är gymnasie- och näringslivsnämnden som ansvarar för bland annat det offentliga skolväsendet - gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning för personer med funktionsvariation (Lärvux) samt svenskundervisning för invandrare (SFI).

Nämnden arbetar också strategiskt med frågor som rör arbetsmarknad och näringsliv, med att främja sysselsättning i kommunen samt med samordning av kommunens flyktingmottagande.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till nämndens ledamöter och ersättare.

Varmt välkommen!