Täby samarbetar med Trafikverket angående E18

11 mars 2024, kl. 12:36 - Stadsplanering & trafik

Drönarbild över E18 vid arninge station
Täby kommun har ingått ett avtal med Trafikverket som innebär att man förbinder sig att delta aktivt i arbetet med den så kallade åtgärdsvalsstudien. Den syftar till att föreslå åtgärder utifrån identifierade brister och behov på E18 från och med Stocksundsbron i söder till och med trafikplats Arninge i norr.

− Det är en hög belastning på den här vägsträckan, med trängsel och köer under högtrafik, så det är positivt att vi är med och utreder vad som kan förändras för att förbättra situationen. Nu får studien ha sin gång och sedan får vi se vad den leder till när det kommer till konkreta åtgärder, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Dagens problem med trängsel och osäkra restider förväntas förvärras om inga åtgärder genomförs, detta då behovet av förbättrad framkomlighet i området bedöms öka framöver. I förlängningen riskerar då även den regionala utvecklingen att påverkas.

I studien ska man titta på alla transportslag och åtgärderna som föreslås ska bidra till förbättrad framkomlighet, trafiksäkerhet och minskat buller.

Trafikverket är huvudansvariga och leder projektet. Målet är att arbetet ska påbörjas i närtid och färdigställas i juni 2025.