Ungdomsbrottsjouren fångar upp unga med riskbeteende

21 maj 2024, kl. 16:24 - Omsorg & stöd

Socialtjänsten i Täby har utvecklat ett arbetssätt med Polisen Södra Roslagen för att bättre fånga upp unga med riskbeteende i ett tidigt skede. Arbetet innebär ett nära, kontinuerligt samarbete både generellt och kring specifika individer i kommunen.

Ungdomsbrottsjouren är en verksamhet inom socialtjänsten i Täby kommun och jobbar med ärenden kopplade till ungdomskriminalitet.

–Syftet är att bryta en kriminell livsstil eller ett missbruk för den unge i ett så tidigt skede som möjligt. Vi vill ge de här ungdomarna en möjlighet till ett annat sorts liv, säger Sara Kruse, områdespolis Polisen Södra Roslagen.

Socialsekreterarna i ungdomsbrottsjouren träffar polisen regelbundet varannan vecka. Då diskuterar de individärenden där det har skett brott eller finns risk för brott. De diskuterar även övergripande vad som är aktuellt i Täby just nu kring målgruppen. Arbetssättet bidrar till att socialtjänst och polis kan samverka ännu bättre på bredare front.

–Genom det här täta samarbetet kan vi arbeta mer effektivt med ungdomarna och deras familjer. Vi kommer också att kunna få till ett ännu bättre förebyggande arbete, säger Sofia Sjödahl, socialsekreterare och gruppledare för ungdomsbrottsjouren.