Meningsfull praktik för personer med funktionsnedsättning

23 maj 2024, kl. 10:33 - Omsorg & stöd

Deltagarna i den dagliga verksamheten Pyramiden är ute på praktik i arbetslivet. Syftet är att skapa möjlighet till meningsfull vardag och delaktighet i samhället. Har du en verksamhet som vill ta emot praktikanter? Hör av dig!

Pyramiden är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Där får deltagarna hjälp att hitta arbetsplatser som passar. De får även stöd för att kunna utföra arbetsuppgifterna så självständigt som möjligt.

–Tillsammans kartlägger vi deltagarens intressen, förmågor och behov av stöd. Sedan kontaktar vi lämpliga arbetsplatser och går på studiebesök. Om det känns bra från båda parter börjar praktiken och vi stöttar längs vägen, säger Karl Nilsson, en av arbetskonsulenterna på Pyramiden.

Vanliga praktikplatser är matbutik, klädaffär, förskola, restaurang, café och sportanläggningar.

–Vi får ofta höra av arbetsgivarna att deltagarna både gör nytta och tillför ytterligare en dimension till arbetsgruppen. Har du en verksamhet som skulle kunna ta emot praktikanter får du gärna höra av dig så kan vi prata om förutsättningarna, säger Karl Nilsson.

Pyramidens dagliga verksamhet