Ny ishall i Hägernäs planeras

6 maj 2024, kl. 10:51 - Fritid & kultur

Personer som åker skridskor
Nu är beslut fattat i kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat om ett första steg mot en ishall i Hägernäs. Processen att ta fram en ny detaljplan föreslås påbörjas under 2025 och beräknas ta tre år.

– Det är glädjande att vi på sikt kommer kunna erbjuda mer istid till de verksamheter som bedrivs i hallarna. Efterfrågan är redan nu stor, och den bedöms öka i framtiden, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Konstgräsplanen bredvid den befintliga hallen blir kvar men kommer att behöva justeras något för att få plats med den nya ishallen. Målsättningen är att, i största möjliga mån, minimera ingrepp i den befintliga konstgräsplanen.

Att hallen placeras intill den befintliga bedöms vara det bästa alternativet då nytta kan dras av effektiviserad drift och möjlighet till samnyttjande. Exempelvis när det kommer till omklädningsrum, förråd, parkering och andra faciliteter.

En ny detaljplan behöver tas fram för att det ska gå att bygga den nya ishallen. I den omfattas Hägernäs ishall, konstgräsplanen, parkering, parkmark och en gång- och cykelväg.