Försenad sophämtning

23 januari 2024, kl. 10:45 - Bygga & bo

På grund av mycket isigt underlag har sopbilarna svårt att ta sig fram överallt och därför kommer sophämtningen att bli försenad.

Om ditt avfall inte har hämtats på ordinarie hämtningsdag, så hämtas det så fort det går och när vägunderlaget tillåter det. Vi hoppas att du har förståelse för detta!