Planerna för Arninge-Ullna fram till 2040 tar form

22 februari 2024, kl. 15:00 - Kommun & politik

Översiktsbild Arninge-ullna
På måndagen den 19 februari fattade kommunstyrelsen i Täby beslut om den så kallade strukturplan som anger hur området Arninge-Ullna ska utvecklas framöver. Planen är en konkretisering av den kommunövergripande översiktsplanen och en gemensam bild av hur kommande projekt och utveckling kan hänga ihop.

− Det är spännande att nu se framtidens Arninge-Ullna ta form. Planen är bland annat att skapa förutsättningar för olika boendeformer, inte minst småhus. Dessutom föreslås ett rekreationsområde i Ullnabacken och möjliggörande av bebyggelse med fokus på forsknings- och personalintensiva verksamheter inom hållbar innovation, cirkulär ekonomi, miljöteknik och samhällsviktig verksamhet, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

I planen förslås också ny väginfrastruktur med syfte att öka framkomlighet, kapacitet och tillgänglighet i vägnätet.

Vidare ska Arninge verksamhetsområde bevaras och utvecklas för företag, Ullnabacken ska studeras för etablering av en solcellsanläggning, och inom Arninge-Ullna ska även utveckling av ett veterancenter för krigsveteraner prövas.

Beslut i kommunfullmäktige sker den 4 mars.

Läs mer på Strukturplan Arninge-Ullna