Tyck till om de nya avfallsföreskrifterna!

12 september 2023, kl. 08:58 - Bygga & bo

Nu kan du ta del av förslaget till nya föreskrifter för avfallshantering. Fram till 13 oktober finns förslaget på utställning i kommunhuset på Esplanaden 3.

Avfallsföreskrifterna behöver ändras på grund av lagändringar inom avfallsområdet som bland annat innebär att kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar samt att insamling av matavfall blir obligatoriskt för hushåll och verksamheter från 1 januari 2024. Utöver detta förtydligar och förbättrar vi föreskrifterna.

Sammanfattning av förändringarna

  • Kommunen tar, med övergångsbestämmelser, över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från 1 januari 2024,.
  • Obligatorisk utsortering av matavfall från 1 januari 2024 (övergångsbestämmelser gäller).
  • Förändringar och förtydligande kring sortering och borttransport för vissa avfallstyper.
  • Förtydligande av krav gällande utformning av avfallsutrymmen och hämtplatser vid ny- och ombyggnation.

Lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget ska inkomma skriftligt senast den 15 oktober 2023 till Täby kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 183 80 TÄBY eller till sbn@taby.se. Ange diarienummer SBN 2023/207-46.

Kom och träffa oss!

Vill du veta vad de nya föreskrifterna innebär för dig? Kom och ställ dina frågor till medarbetarna på avfallsenheten den 11 oktober under Täby kommuns hållbarhetsdagar, som genomförs i kommunhuset på Esplanaden 3.

Läs mer om förslaget till nya avfallsföreskrifter: Avfallsföreskrifter - Täby kommun (taby.se)