Nu pågår medborgarundersökningen i Täby

12 september 2023, kl. 13:20 - Kommun & politik

Fram till i början av november kan ett urval av invånare i Täby besvara Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Svaren från enkäten är ett viktigt underlag i kommunens arbete med att utveckla servicen till invånarna.

I år har 2 000 Täbybor valts ut att delta i medborgarundersökningen. Enkäten, som både kan besvaras digitalt och per post, innehåller bland annat frågor om skola, omsorg, trygghet, gatuskötsel och kontakt med kommunen.

Det är självklart frivilligt att besvara enkäten.

Sista svarsdag

Webbenkäten kan besvaras nu och fram till och med 7 november. Pappersenkäten, som börjar skickas ut från den 22 september, behöver skickas tillbaka senast den 3 november.

Resultaten av undersökningen publiceras på SCB:s webbplats i december.

Allt du behöver veta om medborgarundersökningen 2023