Sök bidrag för energieffektivisering

15 september 2023, kl. 12:31 - Bygga & bo

Villaområde med hustak.
Nu kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för energieffektivisering.

Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Det är också möjligt att få bidrag för andra energieffektiviserande åtgärder på huset till exempel fönster, ytterväggar och tak.

Mer information

Ta hjälp av din lokala energi- och klimatrådgivare om du vill veta mer.

Energi- och klimatrådgivning, taby.se

Du kan även läsa mer om förutsättningar och datum både hos Länsstyrelsen och Boverket. Själva ansökan gör du i en e-tjänst hos Boverket, sedan är det Länsstyrelsen som handlägger ansökan, tar beslut och svarar på frågor

Bidrag för energieffektivisering i småhus, boverket.se