Täbyalliansen: Satsningar på välfärdens kärna 2024

24 oktober 2023, kl. 10:42 - Kommun & politik

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober beslutades om de förslag till budget och verksamhetsplan som ska upp i kommunfullmäktige den 27 november. Trots att skatten ligger kvar på 17,55 procent ökar samtliga verksamheters budget, och särskilda satsningar görs på bland annat skolan.

− Kommunen är till för Täbyborna och de företag som verkar här. I kommande verksamhetsplan kommer vi föreslå oförändrad skatt och samtidigt satsa extra på skolan och omsorgen av våra äldre. Vi kommer även fokusera på att renovera våra fastigheter som förskolelokaler, skolor samt idrotts- och fritidsanläggningar, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2024 ska alltså flera satsningar genomföras på de skolverksamheter som finns i kommunen.

− Väl fungerande skolor är en grundbult i ett gott samhälle. Under kommande år höjer vi därför skolpengen för grundskolan med 57 miljoner, satsar på underhåll av förskolor och stimulerar att fler utbildningsplatser på gymnasiet skapas i Täby, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

Även fortsättningsvis är bra förutsättningar för näringsliv och arbete ett prioriterat område.

− Vi vill ge företagen de bästa av förutsättningar i Täby. Det innebär bland annat att vi ska arbeta proaktivt för att ge näringslivet goda förutsättningar att skapa nya verksamhetslokaler och ha en hög grad av service och bra bemötande när företagen har kontakt med kommunen, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Några konkreta satsningar är exempelvis att utveckla Arninge till en mötesplats för ny energiteknik, cirkulär ekonomi och hållbar innovation och det kompetenscenter som matchar företag med nyanlända och andra långt från arbetsmarknaden.

En bra blandning mellan bebyggelse och natur är ett av Täbys adelsmärken. Marker, skogar och vatten ska därför hållas i gott skick. För 2024 planeras flera åtgärder på området.

− Vi ska utreda hur vi kan få till fler så kallade gröna punkter, alltså fritidsområden med utvecklade aktiviteter och enklare förtäring. Det skulle kunna handla om Ensta krog eller Hägernäs strand med Tornön. Sedan ska Stolpaskogen bli kommunalt naturreservat, tillsammans med Skålhamra kvighage. Vi kommer också fortsatt att satsa på utveckling av cykelvägar, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

Här kan du läsa hela verksamhetsplanen och budgeten för 2024.