9 av 10 nöjda med bemötande inom äldreomsorgen

25 oktober 2023, kl. 12:52 - Omsorg & stöd

Fler än 9 av 10 av Täbybor med hemtjänst eller som bor på äldreboende är nöjda med personalens bemötande. Det visar resultatet i årets brukarundersökning.

– Kvaliteten i äldreomsorgen är av högsta prioritet och något vi politiker vill fokusera på. Därför är brukarundersökningen där Täbyborna själva får berätta hur de upplever verksamheten mycket viktig. Extra roligt i år är att det nya äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby fick full pott med 100 procent nöjda boenden, säger Thomas Nilsonne (M), äldrenämndens ordförande.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning hos personer med äldreomsorg i landets kommuner. Årets undersökning gjordes i våras och resultatet visar att nästan alla Täbybor är nöjda med bemötandet av personalen inom hemtjänst och äldreboende. För hemtjänst svarar 96 procent och för äldreboende svarar 91 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet.

Förutom bemötande så mäts bland annat hur personer med äldreomsorg upplever aktiviteter, ensamhet, hur det är att få kontakt med personal och tillgång till sjuksköterska.

Undersökningen omfattar sju hemtjänstutförare och tolv äldreboenden i Täby.  Svarsfrekvensen blev 62 respektive 51 procent.

Hela resultatet finns på Socialstyrelsens webbplats