Täby värd för konferensen Ung i Roslagen 2023

3 oktober 2023, kl. 08:30 - Förskola & skola

Konferensen Ung i Roslagen arrangeras i samverkan mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Varje år hålls den på en av dessa platser och riktar sig till personer som möter barn och unga i sitt arbete.

Ung i Roslagen är en mötesplats som bland annat syftar till att ge kunskap om hur våra barn och ungas psykiska hälsa kan främjas. Den är också ett forum för att ytterligare förstärka arbetet kring ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) och samtidigt en arena för samverkan.

I år är Täby kommun värd och den 1 november är det dags för konferens på Åva gymnasium.

Deltagarna kommer få lyssna på inspirerande föreläsare, möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor över kommungränserna och även få smakprov på verksamheter i Täby.

- Det är en viktig dag då vi har möjlighet att samlas kring frågor som rör barn och ungas hälsa. I år har vi ett fokus på trygghet och säkerhet, vilket känns mer angeläget än någonsin, säger Anna Strand, Chef för Skolutveckling och stöd i Täby.

Ung i Roslagen 2023